Informacje dotyczące zmian w kapitale zakładowym i operacje na akcjach spółki

4 stycznia, 2020