Profil działalności
FERRO GROUP

Przedmiotem działalności Grupy FERRO jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własną marką, a także markami klientów Grupy.
FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, zachowaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnym i restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Przewagi konkurencyjne

Kluczowymi czynnikami pozwalającymi Grupie FERRO na utrzymywanie pozycji jednego z liderów rynkowych są:

Szeroki i stale rozbudowywany asortyment produktowy
Grupa FERRO zajmuje jedno z czołowych miejsc w kraju pod względem udziału w sprzedaży armatury sanitarnej i instalacyjnej. Grupa jest właścicielem marek: Ferro, Metalia i Titania, co daje jej znaczną przewagę nad konkurencją i silną pozycję rynkową. Bogata oferta i szeroka gama produktów pozwala na systematyczne zwiększanie udziału w rynku oraz rozpoznawalności marki.
Renoma marki FERRO
Grupa była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za wysoką jakość produktów, rozpoznawalność marki oraz efektywność operacyjną. Produkty FERRO zdobyły cenne wyróżnienia przyznane firmie przez środowiska i instytucje branżowe oraz renomowane magazyny – wnętrzarskie, budowlane i finansowe. Należą do nich: Łazienka Wybór Roku, MEDIUM Lider Instalacji, Finalista konkursu DOBRY WZóR i wiele innych.
Skala prowadzonej działalności
Poza działalnością na terenie Polski, Grupa FERRO sprzedaje swoje produkty na licznych rynkach zagranicznych, stając się równocześnie jednym z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Pozwala to z jednej strony na maksymalizację korzystnego kosztowo efektu skali, a z drugiej na zwiększenie rozpoznawalności marki, dzięki obecności na wielu rynkach.
Dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne
Grupa zdobyła istotną przewagę konkurencyjną dzięki uzyskaniu francuskiego certyfikatu potwierdzającego spełnienie restrykcyjnych norm i dopuszczającego do działania na tamtejszym rynku. Certyfikaty ISO 9001:2008 dla Grupy FERRO zostały uzyskane, poza FERRO S.A., również przez Ferro International oraz Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd.
Wysoka jakość produktów
Grupa nieustannie podejmuje działania zmierzające do uzyskania jak najlepszych parametrów jakościowych. FERRO kładzie szczególny nacisk na spełnienie wymogów obowiązujących norm, utrzymania wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności swoich produktów. Grupa FERRO ma wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.
Produkcja w Europie i Azji
Produkcja w Europie i Azji pozwala na elastyczne reagowanie na zmiany popytu rynkowego, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów oraz zachowaniu wysokich parametrów jakościowych produkowanych wyrobów.

Polityka jakości

Mając na uwadze cel istnienia, kontekst oraz wspieranie strategicznego
kierunku FERRO S.A. ustala się następującą politykę jakości:

 • realizować sprzedaż oraz serwis urządzeń instalacji sanitarnych i grzewczych
  w pełnej zgodności z wymaganiami Klientów, stron zainteresowanych oraz mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi,
 • budować prawidłowe relacje z dostawcami i odbiorcami oferowanych produktów,
 • wprowadzać do produkcji i sprzedaży asortymenty odzwierciedlające wymagania
  i oczekiwania Klientów oraz najnowsze trendy technologiczne,
 • rozwijać kadrę zarządzającą oraz pracowniczą,
 • rozwijać infrastrukturę,
 • uwzględniać otoczenie lokalne w miejscach działania FERRO S.A.
 • ciągle doskonalić system zarządzania jakością.