Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

I Etap – Przygotowanie planu rozwoju eksportu

Nazwa beneficjenta: FERRO S.A.
Wartość projektu: 12.000 PLN
Udział Unii Europejskiej: 9.600 PLN
Okres realizacji: od 12-10-2009 do 14-04-2010

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość!

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

II Etap – Wdrażanie planu rozwoju eksportu

Nazwa beneficjenta: FERRO S.A.
Wartość projektu: 396.630 PLN
Udział Unii Europejskiej: 198.315 PLN
Okres realizacji: od 01-01-2011 do 30-06-2012

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość!