Procedura Zgłaszania
Naruszeń Prawa

Zarząd Spółki informuje o przyjęciu procedury zgłaszania istotnych nieprawidłowości, tj. naruszeń prawa, procedur lub standardów etycznych związanych z działalnością FERRO S.A.

Procedura ma na celu umożliwienie zgłaszania (także anonimowego) przez pracowników i współpracowników FERRO S.A. dostrzeżonych nadużyć lub naruszeń prawa albo wewnętrznych procedur uzyskanych w kontekście związanym z działalnością FERRO S.A. Zgłoszenia mogą przyczynić się do zapobiegania szkodom i wykrywania niebezpieczeństw oraz zagrożeń dla Spółki, mają także na celu ochronę interesu publicznego.

Zgłoszenia mogą dotyczyć m.in. naruszenia przez określone osoby przepisów prawa (w szczególności  w zakresie wskazanym Dyrektywą UE, czyli m.in. przepisów ochrony środowiska, ochrony konsumentów, ochrony prywatności i danych osobowych, przepisów podatkowych), ale także naruszenia zasad lub kodeksów etycznych, wewnętrznych procedur czy też dobrych obyczajów w FERRO S.A.

Zgłoszenie o naruszeniu może zostać przesłane za pośrednictwem jednego z poniższych kanałów:

  • w formie e-maila, na adres poczty elektronicznej: whistleblowing@ferro.pl lub sygnalista@ferro.pl;
  • w formie listu sporządzonego na papierze, na adres pocztowy: Ferro S.A., ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, skierowanego do Pełnomocnika ds. zgodności z dopiskiem „do rąk własnych” lub;
  • za pośrednictwem linii telefonicznej pod nr 724 920 255 lub;
  • osobiście poprzez spotkanie z Pełnomocnikiem ds. zgodności;
  • poprzez umieszczenie zgłoszenia w formie papierowej (w zamkniętej kopercie) w urnie znajdującej się w łatwo dostępnym miejscu zapewniającym poufność;
  • poprzez formularz online dostępny pod tym linkiem.

Aby zapewnić w pełni obiektywnie i niezależne rozpatrywanie Zgłoszeń, w regulaminie ustanowiono dodatkowo alternatywne kanały zgłaszania, na wypadek, gdyby zgłoszenie dotyczyło np. Pełnomocnika ds. Zgodności, innej osoby zaangażowanej w proces rozpatrywania nieprawidłowości lub członka Zarządu.

Pełna treść regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączeniu:

O nas
FERRO Group
Dowiedz się więcej
Rynki
FERRO Group
Dowiedz się więcej
Profil
FERRO Group
Dowiedz się więcej