Władze spółki

Organem wykonawczym spółki FERRO S.A. jest czteroosobowy Zarząd, na czele którego stoi Wojciech Gątkiewicz. Poniżej prezentujemy sylwetki poszczególnych członków Zarządu Grupy FERRO, zakres ich odpowiedzialności oraz krótki rys biograficzny.

Władze spółki

Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu
Aneta Raczek Wiceprezes Zarządu
Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Dan Ionutas Wiceprezes Zarządu

Wojciech Gątkiewicz

Prezes Zarządu

Wojciech Gątkiewicz posiada 31 lat doświadczenia w branży przemysłowej zdobyte na stanowiskach zarządczych, w tym najwyższego szczebla. Zarządzał organizacjami na arenie międzynarodowej. Był odpowiedzialny zarówno za projekty strat-up’owe jak i restrukturyzacyjne. Wielokrotnie wdrażał z sukcesami systemy i procedury zwiększające efektywność czy rozwój biznesu.

Od 2009 roku związany z Pfleiderer Group S.A. (wcześniej Pfleiderer Grajewo S.A.), gdzie w latach 2009-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu oraz częściowo odpowiadał za działalność operacyjną, w latach 2015-2017 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży oraz Dyrektora ds. Transformacji w Pfleiderer Group S.A., oraz Prezesa Zarządu Pfleiderer Polska Sp. z o.o. W roku 2018 realizował projekty w ramach Pfleiderer Group, a następnie od 1 lipca jako niezależny konsultant (w tym od 1 września 2018 r. do 28 lutego 2019 r. dla Ferro S.A.). W latach 2005-2014 był wykładowcą na studiach MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. W latach 1995-2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce Monier Sp. z o.o. (wcześniej Lafarge Dachy & BRAAS Polska), natomiast w latach 1985-1995 związany był z Kopalnią Melafiru w Czarnym Borze, gdzie od 1991 r. do 1994 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Od marca 2019 roku zasiada w Zarządzie Spółki pełniąc funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Marketingu. 1 października 2019 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego FERRO nadzorując całość zagadnień z zakresu rozwoju i strategii, inwestycji, relacji inwestorskich, HR, zarządzania produktem i strategii marketingowej. Pełni także funkcję w Radzie Nadzorczej spółki zależnej Termet S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Wojciech Gątkiewicz ukończył studia magistersko-inżynierskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz zdobył tytuł MBA z wyróżnieniem, który uzyskał w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów we współpracy z Rotterdam School of Management.

Aneta Raczek

Wiceprezes Zarządu

Aneta Raczek rozpoczęła karierę zawodową w 1997 r. jako specjalista ds. marketingu w Leathermax Sp. z o.o. W latach 1997-2002 była kierownikiem działu marketingu, a następnie dyrektorem handlowym w ZPiH Sp. j. „Ferro” Export-Import-Hurt-Detal Gniadek, Gniadek, Hołój. W latach 2002-2003 pełniła funkcję dyrektora handlowego w Ferro Sp. z o.o., a w latach 2003-2004 dyrektora zarządzającego w Ferro Trans Sp. z o.o. Od 2004 r. zatrudniona jest w Spółce, gdzie zajmowała stanowiska dyrektora ds. logistyki (2004) i dyrektora handlowego (2006).

W latach 2005-2007 była członkiem Zarządu, następnie w latach 2007-2019 pełniła funkcję Prezesa Zarządu i generalnego dyrektora zarządzającego Spółki. Od 2019 r. w Zarządzie Spółki pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Operacyjnego nadzorując całość zagadnień zakresu logistyki krajowej i zagranicznej, zakupów, procesu produkcyjnego oraz ekspansji geograficznej. W latach 2009 – 2014 była członkiem rady dyrektorów Yuhuan AMG. Od lipca 2020 r. pełni także funkcję Członka Zarządu w spółce zależnej Novaservis Ferro Group Srl, a także funkcje członka rady nadzorczej w spółkach zależnych Termet S.A. oraz NOVASERVIS spol. s r.o.

Aneta Raczek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek zarządzanie i marketing). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania na Krakowskiej Szkole Wyższej im. A. Frycza-Modrzewskiego oraz studia MBA na University of Bedfordshire.

Olga Panek

Wiceprezes Zarządu

Olga Panek rozpoczęła karierę zawodową w 2004 roku w KPMG Audyt Sp. z .o.o, gdzie zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych spółek i grup kapitałowych. W latach 2004-2011 przeszła szczeble kariery od stanowiska asystenta do stanowiska supervisora - osoby samodzielnie kierującej zespołami audytowymi.

Od roku 2011 do roku 2018 związana była z Grupą TDJ. W latach 2011-2013 pełniła funkcję Głównego Księgowego TDJ S.A., w latach 2013-2017 - Dyrektora Finansowego Grupy Famur S.A., w latach 2017-2018 - Dyrektora Relacji Inwestorskich Grupy Famur S.A. oraz Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych w spółkach Elgór+Hansen S.A. oraz FPM S.A.

Od października 2018 r. Wiceprezes Zarządu w Ferro S.A. Pełni także funkcję Prezesa Zarządu w spółce zależnej Ferro International Sp. z o.o. oraz członka zarządu NOVASERVIS spol. s r.o., jak również funkcję członka Rady Nadzorczej Termet S.A.

Olga Panek jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek Finanse i Bankowość). Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz jest członkiem ACCA - The Association of Chartered Certified Accountants, międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania. W 2017 roku otrzymała prestiżową nagrodę Dyrektora Finansowego Roku.

Dan Ionutas

Wiceprezes Zarządu

Dan Ionutas – Wiceprezes Zarządu Ferro S.A. Pan Dan Ionutas rozpoczął karierę zawodową w 1997 roku jako specjalista marketingu na rynku rumuńskim w Cluj-Napoca. W latach 2000-2009 pełnił role managerskie w pionie sprzedaży firmy Romstal Imex, jednego z największych podmiotów w branży hydrauliczno-sanitarnej we wschodniej Europie.

Od 2009 roku związany jest z Grupą Ferro. Jako Generalny Dyrektor na rynek rumuński tworzył struktury spółki zależnej w Rumunii, następnie jako Dyrektor Eksportu Grupy Ferro rozwijał kolejne rynki i regiony, w szczególności w centralnej i wschodniej Europie.

Od lipca 2020 r. pełni funkcję Członka Zarządu w spółkach zależnych Ferro S.A., tj. NOVASERVIS FERRO Group SRL (Rumunia), FERRO Hungary Kft. (Węgry), NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd (Bułgaria).

Pan Dan Ionutas jest absolwentem Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, posiada wykształcenie wyższe o kierunku marketing.

Rada Nadzorcza

Funkcje nadzorcze w FERRO S.A. sprawuje sześcioosobowa Rada Nadzorcza, której przewodniczy Jacek Osowski. Poznaj aktualny skład Rady Nadzorczej oraz sylwetki poszczególnych jej członków.

Jacek Osowski Przewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)
Filip Gorczyca Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kaczmarek Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Seweryn Kubicki Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Mazurczak Niezależny Członek Rady Nadzorczej
Jan Woźniak Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Jacek Osowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej (Niezależny Członek Rady Nadzorczej)

Doradca inwestycyjny oraz biegły rewident posiadający bogate doświadczenie w zakresie budowania strategii inwestycyjnych i prowadzenia transakcji kapitałowych. Od 2012 r. prowadził prywatną działalność gospodarczą oraz współpracował w różnych okresach ze spółkami należącymi do członków rodziny w tym w szczególności ze spółkami Value Advisors, Audit Advisors, Edge NPD, AllCNet itd. Od kilkunastu lat jest aktywnym członkiem rad nadzorczych, obecnie jest przewodniczącym Rad Nadzorczych spółek Develia S.A. oraz Ferro S.A., a także członkiem Rad Nadzorczych Tarczyński S.A. i Selvita S.A. W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych licznych spółek publicznych i niepublicznych w tym Herkules S.A.

W latach 2001-2003 pełnił funkcje Analityka w departamencie doradztwa Millenium DM oraz w spółce Grupy Telekomunikacji Polskiej – TP Invest. W latach 2004-2007 był Zarządzającym portfelem akcji, Kierownikiem Zespołu , Zastępcą Dyrektora w Biurze Rynku Publicznego PZU Asset Management SA (wcześniej PZU Życie), w latach 2007-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IPOPEMA TFI SA, w roku 2009 był Doradcą zarządu PTE Bankowy SA, w latach 2009-20011 w PZU Asset Management SA pełnił funkcje Zarządzającego Portfelem Akcji Grupy PZU, Dyrektora Biura Rynku Publicznego, Wiceprezesa Zarządu. W 2014 r. był również Wiceprezesem Zarządu Famur S.A.

Jacek Osowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość), Doradcą Inwestycyjnym nr Licencji 181, Biegłym Rewidentem, posiada certyfikat Chartered Financial Analyst oraz ukończył program MBA University of Illinois i UW.

Filip Gorczyca

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Członek Rad Nadzorczych spółek: CCC, Ferro oraz Artifex Mundi. Przewodniczący Komitetu Audytu CCC oraz Członek Komitetów Audytu Ferro i Artifex Mundi. W latach 2020-2021 Członek Rady Nadzorczej Protektor, a w latach 2017-2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej i Członek Komitetu Audytu Money Makers TFI.

W latach 2020-2021 Członek Zarządu Luma Holding. W latach 2017-2019 Wiceprezes Zarządu i CFO Alior Banku. Wcześniej, w latach 2016-2017, pełnił funkcję Senior Investment Director w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał m.in. za pierwszą ofertę publiczną akcji zakończoną debiutem na Giełdzie w Sztokholmie. W latach 2004-2016 był związany z międzynarodową firmą doradczą PwC, gdzie od 2011 r., jako Wicedyrektor, odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Absolwent programu menedżerskiego na Harvard Business School oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA (FCCA).

Piotr Kaczmarek

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Piotr Kaczmarek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia germańska. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję maklera papierów wartościowych. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ma 19 lat doświadczenia w analizie i wycenie instrumentów finansowych. Zarządzał portfelami akcji dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce: ING OFE i Aviva OFE. Jest współautorem pierwszych na rynku funduszy emerytalnych, wzorcowych „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Początkowo pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BMT S.A. (1994 – 1995), oraz w Banku Handlowym w Warszawie (1997-1998), a następnie jako dealer rynku kapitałowego w Banku Amerykańskim w Polsce S.A. (1999 – 2000). W latach 2000-2008 związany z ING Nationale-Nederlanden Polska PTE S.A., gdzie pełnił kolejno funkcje: analityka akcji, zarządzającego portfelem akcji oraz dyrektora inwestycyjnego ds. akcji. W 2006 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa oraz objął stanowisko dyrektora departamentu inwestycyjnego. W latach 2009-2010 był zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Skarbiec TFI S.A. Od 2011r. do maja 2016r. pracował w Aviva PTE BZWBK S.A. zajmując kolejno stanowiska starszego analityka i zarządzającego portfelem akcji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w komitetach audytu spółek giełdowych. W przeszłości pełnił funkcję członka rad nadzorczych i komitetów audytu w spółkach publicznych: ROBYG S.A., HARPER HYGIENICS S.A., ERBUD S.A. oraz członka rady nadzorczej w spółce niepublicznej NOVASERVIS SPOL. S.R.O. Obecnie pełni funkcję członka rad nadzorczych i komitetów audytu w spółkach publicznych: GRUPA KĘTY S.A., FERRO S.A., DEVELIA S.A., VRG S.A. (w tym w spółce zależnej, niepublicznej W. Kruk S.A.).

Seweryn Kubicki

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Zarządzający obszarami finansów i kontrolingu w polskich spółkach właścicielskich, koncernach międzynarodowych oraz spółkach portfelowych funduszy private equity. Zakres odpowiedzialności związany był z zarządzaniem strategicznym, transakcjami fuzji i przejęć, integracji i restrukturyzacji, zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz nadzorem korporacyjnym.

Absolwent Zarządzania i Marketingu w Akademii Świętokrzyskiej, studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz programu menedżerskiego ManagementTM w ICAN Institute.

Złożył egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Członek założyciel Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Tomasz Mazurczak

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Mazurczak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Handle Zagraniczny. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego nr 18 oraz maklera papierów wartościowych nr 263. W latach 1994-2006 był związany z Grupą mBanku, kolejno jako: doradca prezesa banku w departamencie restrukturyzacji i prywatyzacji, zarządzający portfelami klientów w Domu Maklerskim mBanku, szef zespołu analiz oraz członek zarządu Domu Maklerskiego mBanku.

W latach 2007-2017 pracował w Skarbiec TFI oraz Trigon Dom Maklerski jako analityk oraz szef działu analiz a następnie w funduszu Zolkiewicz & Partners w obszarze inwestycji.

Był członkiem rad nadzorczych wielu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej oraz przewodniczącym komitetu audytu w OEX SA oraz w Odlewniach Polskich SA.

Jan Woźniak

Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pan Jan Woźniak posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2019 – obecnie Stowarzyszenie Niezależnych Członków Rad Nadzorczych
 • Członek
 • 2008 – obecnie DSW AFM sp. z o.o.
 • Partner Zarządzający, Inwestycje Private Equity i doradztwo w zakresie Corporate Finance
 • 2016 – obecnie FERRO S.A.
 • Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
 • 2015 – obecnie Sanok Rubber Company S.A.
 • Członek Rady Nadzorczej
 • 2014 – obecnie Mennica Polska S.A.
 • Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
 • 2010 – obecnie Pfleiderer Grajewo S.A.
 • Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
 • 2012 – marzec 2016 Armatura Kraków S.A.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
 • 2012 – czerwiec 2016 Grupa Exorigo – UPOS S.A.
 • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 • 2010 – 2013 Polimex – Mostostal S.A.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
 • 2009 – 2011 Sygnity S.A.
 • Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
 • 2004 – 2008 HSBC Bank (Polska) S.A.
 • Członek Zarządu, Poland Global Markets Head
 • 2001 – 2004 Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets, Zastępca Dyrektora Zarządzającego
 • 1994 – 2001 Citibank (Poland) S.A.
 • Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets

  Wykształcenie:
 • 1990–1995 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • magister Handlu Zagranicznego oraz Bankowości i Finansów
 • 1994 Komisja Papierów Wartościowych
 • Makler papierów wartościowych, licencja numer 554