FERRO coraz bliżej finalizacji przejęcia NOVASERVIS

31 marca, 2011

Spółka FERRO, drugi największy gracz na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych, opublikowała dziś cenę akcji oraz ostateczną ilość akcji jaka zostanie wyemitowana w ramach oferty prywatnej prowadzonej w związku z nabyciem czeskiej spółki NOVASERVIS. Ostatecznie cenę akcji ustalono na 8,5 zł za akcję, a spółka wyemituje 10 479 166 akcji. Jednocześnie 30 marca 2011 r., po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów w ramach oferty prywatnej, Zarząd dokonał wstępnego przydziału 45 000 obligacji na rzecz inwestorów. Przewidywane wpływy Spółki z emisji akcji i obligacji wyniosą, odpowiednio, 89,1 mln zł i 45,0 mln zł.

28 marca tego roku Spółka FERRO podpisała umowę kredytu terminowego z Komerční banka, a.s. na kwotę 120 mln CZK (ok. …. mln zł), która zostanie przeznaczona na sfinansowanie nabycia akcji NOVASERVIS, kredytu terminowego w wysokości do 370 mln CZK (ok. …. mln zł) przeznaczonego na refinansowanie zadłużenia wynikającego z wcześniej zawartych umów kredytowych oraz kredytu odnawialnego w wysokości do 80 mln CZK (ok. … mln zł) przeznaczonego na finansowanie kapitału obrotowego NOVASERVIS.

W wyniku transakcji powstanie wiodący podmiot w segmencie techniki sanitarnej i instalacyjnej w regionie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ujęciu pro forma Grupy FERRO, z uwzględnieniem NOVASERVIS, wyniosłyby w 2010 r. 268 mln złotych, skonsolidowany zysk EBITDA w ujęciu pro forma 39,5 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto w ujęciu pro forma wyniósł 25,3 mln zł. W 2010 r. łączna sprzedaż Grupy, z uwzględnieniem NOVASERVIS, to ok. 1,5 mln sztuk baterii oraz ponad 8 mln zaworów.

Przejęcie NOVASERVIS jest bardzo istotnym elementem realizacji naszej strategii rozwoju. Przejmujemy partnera bardzo doświadczonego, który będzie miał duży wpływ na rozwój całej grupy. Dzięki wspólnemu działaniu staniemy się jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej pod względem wielkości sprzedaży baterii. Przejęcie znacznie ułatwi nam również ekspansję w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, np. w Rumunii, gdzie obie spółki włożyły dotychczas niezależnie sporo wysiłku przygotowując się do wejścia na ten perspektywiczny rynek. Jestem przekonana, że FERRO i NOVASERVIS będą kontynuowały dynamiczny rozwój istotnie zwiększając skalę działalności, prowadząc działania ukierunkowanie na sprzedaż produktów komplementarnych (cross-selling), rozszerzając działalność operacyjną na nowe rynki i jednocześnie podnosząc rentowność całej Grupy FERRO” – powiedziała Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

NOVASERVIS – najważniejsze informacje

NOVASERVIS jest czeską spółką działającą na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej. Od 2006 r. właścicielem NOVASERVIS był fundusz KBC Private Equity.

NOVASERVIS działa przede wszystkim na rynkach w Czechach i Słowacji, gdzie zajmuje pozycję jednego z czołowych producentów armatury sanitarnej. W Czechach NOVASERVIS jest liderem rynku pod względem wielkości sprzedaży baterii (udział w rynku na poziomie 43% w 2009 r.). NOVASERVIS planuje dalszą ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej.

Trzy podstawowe grupy wyrobów oferowane przez NOVASERVIS to: baterie, akcesoria łazienkowe (np. deski sedesowe, uchwyty, poręcze, mocowania, wieszaki, pudełka i pojemniki) oraz akcesoria do instalacji armatury łazienkowej (np. zawory i węże). NOVASERVIS pozycjonuje swoje najważniejsze marki wyrobów, w tym La Torre, Metalia, Nobless i Novatorre, w średnim i wyższym segmencie rynku.

W 2010 r. spółka NOVASERVIS wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 674 mln koron (102 mln złotych) oraz zysk EBITDA na poziomie 157,4 mln koron (25,5 mln złotych).


Grupa FERRO – najważniejsze informacje

Grupa jest jednym z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów branży instalacji sanitarnych i grzewczych. Spółka zajmuje czołową pozycję na rynku sprzedaży zaworów oraz jest drugim rynkowym graczem w branży sprzedaży baterii, z udziałem w rynku wynoszącym w 2009 roku 15,45%*.

Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej pod własnymi markami (Ferro, Weberman) oraz pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich producentów Caleffi i Cimm.

Grupa działa na rynku polskim oraz prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, m.in. rumuńskim, ukraińskim, francuskim, bułgarskim, słowackim i rosyjskim. W 2010 roku udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem wyniósł 15,2%. Sprzedaż krajowa prowadzona jest poprzez sieć dystrybutorów do krajowych hurtowni, sieci hurtowni, a także sieci marketów budowlanych.

Produkcja Grupy realizowana jest głównie w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd., w której Ferro SA posiada 50% udziałów, oraz dodatkowo przez innych producentów w Chinach, Turcji, oraz Polsce. W Skawinie, gdzie mieści się siedziba Grupy, znajduje się centrum magazynowe i logistyczne.

W 2010 r. Grupa FERRO wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 165,6 mln złotych oraz zysk netto na poziomie 10,2 mln złotych.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa Ferro jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o Grupie FERRO na www.ferro.pl