FERRO ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad TERMET S.A. – dostawcą kompleksowych systemów w obszarze nowoczesnego zarządzania źródłami ciepła

22 stycznia, 2021

21 stycznia 2021 FERRO S.A. otrzymała od prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów (UOKiK) bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu większościowego pakietu akcji stanowiących 70,65% kapitału zakładowego TERMET S.A. i tym samym przejęciu kontroli nad tym podmiotem.

Bardzo się cieszymy, że UOKiK sprawnie przeprowadził proces i wydał pozytywną decyzję
w sprawie koncentracji. Był to jedyny warunek zawieszający określony w naszej umowie
z akcjonariuszami TERMET. Tym samym możemy przystąpić do finalizacji transakcji, co – jak zapowiadaliśmy – powinno nastąpić w ciągu kilku tygodni. Transakcja przejęcia TERMET
i Tester jest jednym z kluczowych elementów realizacji Strategii F1 Grupy FERRO. TERMET jest uznaną, rozpoznawalną polską marką, posiadającą bogate portfolio wysoko cenionych produktów, własne know-how w zakresie projektowania, ochronę patentową i zaplecze produkcyjne. Oferta TERMET bardzo dobrze wpisuje się w trendy rynkowe nowoczesnego zarządzania źródłami ciepła i energooszczędności. Widzimy bardzo duży potencjał tego segmentu, związany ze wzrostem świadomości ekologicznej i sprzyjającym otoczeniem regulacyjnym. W latach 2011-2019 sprzedaż gazowych kotłów kondensacyjnych w Polsce wzrosła czterokrotnie i jeszcze przyspiesza. Szacujemy, że tylko w Polsce do wymiany pozostaje jeszcze ponad 4 mln kotłów, które opalane są węglem lub gazem w przestarzałej technologii, co stanowi znaczący potencjał sprzedażowy – pierwotny oraz odtworzeniowy.
W 2019 roku w Polsce wybudowano ok. 111 tys. nowych przyłączy gazowych – łącznie jest ich ok. 3 mln – a do gazyfikacji w latach 2018-2020 przewidywano 300 nowych gmin. W zasięgu infrastruktury gazowej znajduje się coraz więcej mieszkańców Polski, którzy tym samym mogą wykorzystywać urządzenia TERMETU, oparte o nowoczesne, efektywne i ekologiczne metody wytwarzania ciepła. Naszym celem jest również wyjście z ofertą TERMETU za granicę. Portfolio Grupy poszerzone o rozwiązania systemowe w obszarze ekologicznego ciepła i energii stanowić będzie ciekawą ofertę nie tylko dla klientów końcowych, ale także dla profesjonalistów, co otwiera dodatkowe możliwości sprzedaży innych produktów
z naszego obecnego portfolio. Naszym celem jest stworzenie liczącego się podmiotu
w segmencie zarządzania ekonomicznym zużyciem wody i ekologicznymi źródłami ciepła, zajmującego pozycję w TOP10 w regionie CEE
– mówi Wojciech Gątkiewicz, prezes zarządu, CEO FERRO S.A.

Dane na podstawie: Heating Market Report 2020, European Heating Industry; Rynek urządzeń grzewczych
w Polsce w 2019 roku, SPIUG; dane dotyczące infrastruktury gazowniczej: GUS, PGNiG, PSG

Dzięki tej transakcji i połączeniu sił FERRO oraz TERMET i Tester powstanie silna grupa
o mocnej pozycji w regionie CEE, doskonale przygotowana do kontynuacji ekspansji w branży armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz konkurowania na atrakcyjnym rynku zarządzania zużyciem wody i źródłami ciepła. Powyższa transakcja wpisuje się w założenia Strategii F1
i pozwoli Grupie FERRO na rozwój działalności poprzez rozszerzenie obecnego portfolio asortymentu Grupy o istotny i dynamicznie rozwijający się segment komplementarny. Zarząd FERRO oczekuje, że komplementarność oferty i kanałów dystrybucji pozwolą na uzyskanie synergii przychodowych w ramach połączonych podmiotów poprzez stworzenie kompleksowej oferty dla domu. Transakcja przyczyni się do dalszego rozwoju sieci dystrybucji produktów FERRO, w tym powiększy ją o kolejny silny zespół profesjonalnych przedstawicieli handlowych oraz autoryzowanych instalatorów, a także zwiększy obecność Grupy FERRO na rynkach zachodnioeuropejskich.

TERMET jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych – począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową. Istotnym odbiorcą urządzeń spółki Tester jest TERMET. Łączne przychody i wynik EBITDA przejmowanych spółek za 2019 r. skalkulowane na potrzeby transakcji wyniosły odpowiednio 126 mln PLN i ok. 10 mln PLN. Spółki zatrudniają łącznie ponad 300 osób. Łączna bazowa wartość transakcji przejęcia TERMET i Tester to 50,75 mln PLN. Może ona zostać powiększona o kwotę dodatkową, uzależnioną od zaudytowanych wyników finansowych TERMET osiągniętych w roku 2020 (tzw. „Earn-out”), w maksymalnej wysokości 9,97 mln PLN.