FERRO przejmuje NOVASERVIS

22 marca, 2011

W WYNIKU TRANSAKCJI POWSTANIE WIODĄCY PODMIOT W SEGMENCIE ARMATURY SANITARNEJ I INSTALACYJNEJ W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ[1]

Spółka FERRO, drugi największy gracz na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych zawarła umowę nabycia 100% akcji spółki NOVASERVIS, lidera na czeskim rynku oraz drugiego gracza na słowackim rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej. Strony uzgodniły wartość przedsiębiorstwa NOVASERVIS na poziomie 1 175,0 milionów czeskich koron. Cena nabycia będzie równa wartości przedsiębiorstwa poddanej określonym korektom, w tym korekcie o wartość zadłużenia finansowego netto NOVASERVIS, na warunkach przewidzianych w umowie sprzedaży akcji.

FERRO planuje sfinansować transakcję środkami pochodzącymi z emisji akcji (ok. 85-95 mln zł) i obligacji (ok. 50 mln zł) oraz z kredytu bankowego. Finalizacja transakcji jest więc uzależniona od skutecznego pozyskania ww. finansowania. Zgodnie z umową nabycia NOVASERVIS, przewidywany termin zamknięcia transakcji to 8 kwietnia 2011 r.

W wyniku transakcji powstanie wiodący podmiot w segmencie techniki sanitarnej i instalacyjnej w regionie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ujęciu pro forma Grupy FERRO, z uwzględnieniem NOVASERVIS, wyniosłyby w 2010 r. 268 mln złotych, skonsolidowany zysk EBITDA w ujęciu pro forma 39,5 mln zł, natomiast skonsolidowany zysk netto w ujęciu pro forma wyniósł 25,3 mln zł. W 2010 r. łączna sprzedaż Grupy, z uwzględnieniem NOVASERVIS, to ok. 1,5 mln sztuk baterii oraz ponad 8 mln zaworów.

Szczegóły transakcji

Przeniesienie własności oraz zapłata ceny nabycia 100% akcji NOVASERVIS zostały uzależnione od ziszczenia się szeregu warunków zawieszających, w tym w szczególności:

  • pozyskania przez Spółkę wystarczających środków finansowych z emisji obligacji i akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki,
  • pozyskania finansowania bankowego przeznaczonego na zapłatę części ceny nabycia 100% akcji NOVASERVIS oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia NOVASERVIS
  • zawarcia umów z członkami zarządu NOVASERVIS dotyczących sprawowania przez nich funkcji członków zarządu.

Przejęcie NOVASERVIS to kolejny krok w realizacji naszej strategii rozwoju, która zakłada m.in. konsekwentną ekspansję na rynkach zagranicznych. W ramach transakcji nabywamy spółkę będącą liderem rynku baterii sanitarnych w Czechach oraz drugim rynkowym graczem na Słowacji. Dzięki temu FERRO będzie jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej pod względem wielkości sprzedaży baterii. Przejęcie znacznie ułatwi nam również ekspansję w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, np. w Rumunii, gdzie obie spółki włożyły dotychczas niezależnie sporo wysiłku przygotowując się do wejścia na ten perspektywiczny rynek. FERRO i NOVASERVIS będą kontynuowały dynamiczny rozwój istotnie zwiększając skalę działalności, prowadząc działania ukierunkowanie na sprzedaż produktów komplementarnych (cross-selling), rozszerzając działalność operacyjną na nowe rynki i jednocześnie podnosząc rentowność całej Grupy FERRO. Cieszymy się również z możliwości współpracy z kierownictwem NOVASERVIS, które ma bardzo duże doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje w branży. Jestem przekonana, że wspólnie przyczynimy się do dalszego rozwoju działalności zintegrowanej już organizacji” – powiedziała Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

Widzimy znaczące możliwości realizacji szeregu synergii, m.in. cross-sellingu naszych produktów, zaopatrzenia oraz logistyki, co może wpłynąć na obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności funkcjonowania połączonych organizacji. Dzięki zwiększeniu skali działalności, będziemy w stanie bardziej efektywnie konkurować w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz zdobywać nowe rynki. Wspólnie z kierownictwem FERRO opracowaliśmy już wstępny plan określający sposób integracji obu podmiotów i pozwalający w najbardziej efektywny sposób wykorzystać mocne strony obu firm” – powiedział Petr Schreier, Dyrektor Generalny NOVASERVIS.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszej inwestycji w NOVASERVIS. W ciągu ostatnich pięciu lat spółka konsekwentnie rosła, wzmacniając pozycję rynkową na rynkach, na których była obecna, z sukcesem zdobywając nowe rynki oraz w przemyślany sposób poszerzając swoją ofertę. Jesteśmy pełni uznania dla pracy wykonanej przez kierownictwo NOVASERVIS. Gratuluję Ferro dokonanej inwestycji i życzę zespołom kierowniczym obu spółek powodzenia w dalszym rozwijaniu połączonej grupy” – powiedział Floris Vansina, Dyrektor Zarządzający KBC Private Equity.


[1] wg danych BRG Consult 2010

NOVASERVIS – najważniejsze informacje

NOVASERVIS jest czeską spółką działającą na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej. Od 2006 r. właścicielem NOVASERVIS był fundusz KBC Private Equity.

NOVASERVIS działa przede wszystkim na rynkach w Czechach i Słowacji, gdzie zajmuje pozycję jednego z czołowych producentów armatury sanitarnej. W Czechach NOVASERVIS jest liderem rynku pod względem wielkości sprzedaży baterii (udział w rynku na poziomie 43% w 2009 r.). NOVASERVIS planuje dalszą ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej.

Trzy podstawowe grupy wyrobów oferowane przez NOVASERVIS to: baterie, akcesoria łazienkowe (np. deski sedesowe, uchwyty, poręcze, mocowania, wieszaki, pudełka i pojemniki) oraz akcesoria do instalacji armatury łazienkowej (np. zawory i węże). NOVASERVIS pozycjonuje swoje najważniejsze marki wyrobów, w tym La Torre, Metalia, Nobless i Novatorre, w średnim i wyższym segmencie rynku.

W 2010 r. spółka NOVASERVIS wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 674 mln koron (102 mln złotych) oraz zysk EBITDA na poziomie 157,4 mln koron (25,5 mln złotych).


Grupa FERRO – najważniejsze informacje

Grupa jest jednym z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów branży instalacji sanitarnych i grzewczych. Spółka zajmuje czołową pozycję na rynku sprzedaży zaworów oraz jest drugim rynkowym graczem w branży sprzedaży baterii, z udziałem w rynku wynoszącym w 2009 roku 15,45%*.

Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej pod własnymi markami (Ferro, Weberman) oraz pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich producentów Caleffi i Cimm.

Grupa działa na rynku polskim oraz prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, m.in. rumuńskim, ukraińskim, francuskim, bułgarskim, słowackim i rosyjskim. W 2010 roku udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem wyniósł 15,2%. Sprzedaż krajowa prowadzona jest poprzez sieć dystrybutorów do krajowych hurtowni, sieci hurtowni, a także sieci marketów budowlanych.

Produkcja Grupy realizowana jest głównie w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd., w której Ferro SA posiada 50% udziałów, oraz dodatkowo przez innych producentów w Chinach, Turcji, oraz Polsce. W Skawinie, gdzie mieści się siedziba Grupy, znajduje się centrum magazynowe i logistyczne.

W 2010 r. Grupa FERRO wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 165,6 mln złotych oraz zysk netto na poziomie 10,2 mln złotych.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa Ferro jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o Grupie FERRO na www.ferro.pl