FERRO transparentną spółką roku 2017

25 marca, 2018

Z ogromną radością pragniemy poinformować, iż spółka FERRO już po raz drugi znalazła się w gronie liderów Rankingu Transparentna spółka 2017, adresowanego do  spółek giełdowych.

Organizatorami Rankingu jest Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” wspólnie z Instytutem Rachunkowości i Podatków, a patronat sprawuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem Rankingu jest wyłonienie najbardziej transparentnych i komunikatywnych spółek z warszawskiej giełdy, które najsprawniej komunikują się z rynkiem i inwestorami. Ranking został przeprowadzony na podstawie badania ankietowego, które obejmowało następujące obszary: sprawozdawczość finansową i raportowanie oraz relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego. Na podstawie przeprowadzonej ankiety zostało wyłonionych 28 emitentów, którzy z wynikiem 30 i więcej punktów znaleźli się na wspólnym podium i otrzymali dyplom „Transparentnej spółki 2017″.

To zaszczytne wyróżnienie dla FERRO potwierdza, że prawidłowe zarządzanie informacją jest standardem komunikacyjnym dla spółki, a przestrzeganie dobrych praktyk i dbałość o dobry kontakt z rynkiem są kluczowe w budowaniu opinii o spółce i co za tym idzie, podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.