Grupa FERRO po III kwartałach 2010 – dynamiczny wzrost przychodów grupy oraz dalszy rozwój sprzedaży eksportowej

9 listopada, 2010

Grupa FERRO, drugi największy gracz na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych, wypracowała po III kwartałach 2010 roku przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 127,3 mln zł, czyli wyższe o 7% od osiągniętych rok wcześniej, pomimo niesprzyjających warunków rynkowych. Jednocześnie zysk z działalności operacyjnej przekroczył 12,8 mln zł, a zysk netto wyniósł 10 mln zł.

Grupa systematycznie zwiększa udział sprzedaży zagranicznej w swoich przychodach – po trzech kwartałach 2010 roku wyniósł on 15,3%, w porównaniu do 12%. w analogicznym okresie 2009 roku, co oznacza wzrost wartościowy aż o 36%.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy FERRO przedstawia poniższa tabela:

  dane w tys. zł  I-III kw. 2010  I-III kw. 2009  zmiana  III kw. 2010  III kw. 2009  zmiana
Przychody ze sprzedaży  127 335,0  119 047,9  +7%  56 031,1  45 608,4  +22,9%
Zysk z działalności operacyjnej  12 814,8  13 404,3  -4,4%  5 292,0  4 884,8  +8,3%
  Zysk netto  10 007,6  10 968,0  -8,6%  5 509,1  6 511,8  -15,4%

Dzięki dynamicznej polityce sprzedażowej oraz rozwoju sprzedaży zagranicznej FERRO zwiększyło swoje przychody po trzech kwartałach 2010 roku o 7% do 127,3 mln zł. W samym trzecim kwartale wzrost przychodów wyniósł natomiast blisko 23%.

Wynik operacyjny oraz netto pozostały pod wpływem niekorzystnych warunków rynkowych, takich jak wzrost cen surowców, przede wszystkim miedzi oraz niekorzystne zmiany kursu złotego do dolara amerykańskiego oraz euro.  

STRUKTURA SPRZEDAŻY

Grupa FERRO działa na rynku polskim oraz prowadzi sprzedaż na rynki zagraniczne. Po trzech kwartałach 2010 r. wartość sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem wyniosła 19,5 mln zł, co oznacza wzrost o 36% w stosunku do analogicznego okresu 2009, kiedy wartość sprzedaży eksportowej wyniosła 14,3 mln zł, czyli stanowiła 12% całkowitej sprzedaży Grupy.

Krajami które mają obecnie największy udział w eksporcie produktów Grupy są: Rumunia, Ukraina, Francja, Bułgaria i Słowacja. Szczegółową strukturę sprzedaży eksportowanej przestawiają poniższe wykresy.

Sprzedaż krajowa Grupy FERRO prowadzona jest za pośrednictwem dwóch kanałów – tradycyjnego oraz sieci sklepów z wyposażeniem typu „dom i ogród”. Sprzedaż produktów pod markami własnymi Ferro i Weberman stanowiła po III kwartałach 2010 roku około 80-90% całkowitej sprzedaży Grupy.

STRATEGIA ROZWOJU

Strategia Grupy zakłada systematyczne zwiększanie udziałów rynkowych w Polsce oraz intensyfikację sprzedaży eksportowej na wybranych rynkach europejskich. Strategia będzie realizowana przede wszystkim poprzez następujące działania:

Rozwój i wzrost efektywności działalności podstawowej

 • Systematyczne zwiększanie udziałów rynkowych w Polsce, poprzez:
  • Intensyfikację działań sprzedażowych w obrębie kluczowych segmentów (baterie, armatura przepływowa)
  • Wprowadzanie nowych produktów
  • Zwiększanie asortymentu produktów pod markami własnymi Ferro i Weberman
  • Wzmocnienie oferty baterii w klasie średniej i docelową koncentrację na produktach ze średniej półki cenowej
 • Zwiększenie efektywności aktywów produkcyjnych

Zasięg geograficzny i rynki zbytu

 • Intensyfikacja działań marketingowych i sprzedażowych na rynkach zagranicznych, w szczególności w Rumunii, na Ukrainie, Bułgarii, a także we Francji
 • Rozszerzanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu poszerzenia kanałów dystrybucji Grupy
 • Wsparcie relacji z kluczowymi klientami.

„Koncentrujemy się obecnie na zdobywaniu jak największego udziału w rynku, poprzez rozszerzanie naszego portfolio produktowego oraz aktywne działania sprzedażowe, również poza granicami kraju. Dzięki temu udało nam się zwiększyć sprzedaż, pomimo niekorzystnych warunków rynkowych aż o 7%. Jestem przekonana, że nasze intensywne działania znajdą jeszcze większe odzwierciedlenie w wynikach, kiedy rynek wejdzie w fazę ożywienia” – powiedziała Aneta Raczek, Prezes Zarządu Ferro SA działania znajdą jeszcze większe odzwierciedlenie w wynikach, kiedy rynek wejdzie w fazę ożywienia” – powiedziała Aneta Raczek, Prezes Zarządu Ferro SA

Grupa FERRO – najważniejsze informacje

Grupa jest jednym z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów branży instalacji sanitarnych i grzewczych. Spółka zajmuje czołową pozycję na rynku sprzedaży zaworów oraz jest trzech drugim rynkowym graczem w branży sprzedaży baterii, z udziałem w rynku wynoszącym w 2009 roku 15,45%*.

Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej pod własnymi markami (Ferro, Weberman) oraz pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich producentów Caleffi i Cimm. FERRO dostarcza również produkty pod markami własnymi swoich klientów..

Grupa działa na rynku polskim oraz prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, m.in. rumuńskim, ukraińskim, francuskim, bułgarskim i słowackim. Po trzech kwartałach 2010 r. udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem wyniósł 15,3%. Sprzedaż krajowa prowadzona jest poprzez sieć dystrybutorów do krajowych hurtowni, sieci hurtowni, a także sieci marketów budowlanych.

Produkcja Grupy realizowana jest głównie w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd., w której Ferro SA posiada 50% udziałów, oraz dodatkowo przez innych producentów w Chinach, Turcji, oraz Polsce. W Skawinie, gdzie mieści się siedziba Grupy, znajduje się centrum magazynowe i logistyczne.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa Ferro jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o Grupie FERRO na www.ferro.pl