Grupa FERRO podsumowała 2009 rok – stabilne wyniki finansowe oraz wzrost udziału sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy

29 kwietnia, 2010

Grupa FERRO, jeden z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych, pomimo trudnego roku na rynkach finansowych, co miało przełożenie na obszary działalności spółki, czyli rynek deweloperski i remontowy, wypracowała w 2009 roku wyniki finansowe zbliżone do wyników w 2008 roku. Przychody ze sprzedaży wniosły 149,7 mln zł, zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom blisko 15 mln zł, natomiast zysk netto ponad 10,7 mln zł.

Grupa systematycznie zwiększa udział sprzedaży zagranicznej w swoich przychodach, która na koniec 2009 roku wyniosła 12,5% w porównaniu do 11,7% w 2008 roku.

WYNIKI FINANSOWE – SZCZEGÓŁY

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy FERRO w 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

  dane w tys. zł2009  2008  zmiana
  Przychody ze sprzedaży  149 712,5  152 736,3  -2%
  EBITDA  15 883,8  17 701,8  -10,3%
  Zysk z działalności operacyjnej  14 990,5  16 869,0  -11%
  Zysk netto  10 745,1  10 887,1  -1,3%

Grupa FERRO działa na rynku polskim oraz prowadzi sprzedaż na rynki zagraniczne. W 2009 r. udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem wyniósł 12,5%, w porównaniu do 11,7% w 2008 roku. Krajami które mają obecnie największy udział w eksporcie produktów Grupy są: Rumunia, Ukraina, Francja, Białoruś, Bułgaria i Rosja.

Sprzedaż krajowa Grupy FERRO prowadzona jest za pośrednictwem dwóch kanałów – tradycyjnego oraz sieci sklepów z wyposażeniem typu „dom i ogród”. Sprzedaż produktów pod markami własnymi Ferro i Weberman stanowiła w 2009 roku około 80-90% całkowitej sprzedaży Grupy.

Docelowymi odbiorcami produktów Grupy są w szczególności odbiorcy w segmencie budownictwa mieszkaniowego, tj. zarówno deweloperzy oddający nowe mieszkania do użytku, generujący tzw. popyt pierwotny, jak i gospodarstwa domowe i firmy zajmujące się remontowaniem mieszkań, które generują tzw. popyt wtórny na produkty Grupy. Pomimo trudności przeżywanych przez ten rynek w 2009 roku, Grupa wypracowała wyniki na zbliżonym do 2008 roku poziomie.

W 2009 roku Grupa skupiła się głównie na rozwoju oferty produktowej pod własnymi markami Ferro i Weberman. Produkty te zyskują coraz większe uznanie na rynku, o czym świadczy rekordowa zarówno w ujęciu ilościowym jak i wartościowym sprzedaż baterii zrealizowana w 2009 roku. Konsekwencją przyjętych założeń strategicznych związanych z promocją własnych marek było zakończenie współpracy z włoską firmą Fondital, a co za tym idzie zaprzestanie dystrybucji grzejnika aluminiowego. Według szacunków Zarządu w roku 2009 kontrybucja przychodów z działalności związanej ze sprzedażą grzejników aluminiowych wyniosła 7,5 mln zł. Zarząd szacuje, że wynik finansowy netto grupy skorygowany o koszty operacyjne związane z  działalnością niekontynuowaną i koszty o charakterze jednorazowym wyniósł 10,8 mln zł.

STRATEGIA ROZWOJU

Strategia Grupy zakłada systematyczne zwiększanie udziałów rynkowych w Polsce oraz intensyfikację sprzedaży eksportowej na wybranych rynkach europejskich. Strategia będzie realizowana przede wszystkim poprzez następujące działania:

Rozwój i wzrost efektywności działalności podstawowej

 • Systematyczne zwiększanie udziałów rynkowych w Polsce, poprzez:
  • Intensyfikację działań sprzedażowych w obrębie kluczowych segmentów (baterie, armatura przepływowa)
  • Wprowadzanie nowych produktów
  • Zwiększanie asortymentu produktów pod markami własnymi Ferro i Weberman
  • Wzmocnienie oferty baterii w klasie średniej i docelową koncentrację na produktach ze średniej półki cenowej
 • Zwiększenie efektywności aktywów produkcyjnych

Zasięg geograficzny i rynki zbytu

 • Intensyfikacja działań marketingowych i sprzedażowych na rynkach zagranicznych, w szczególności w Rumunii, na Ukrainie, Rosji i Bułgarii, a także we Francji
 • Rozszerzanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu poszerzenie kanałów dystrybucji Grupy
 • Wsparcie relacji z kluczowymi klientami

„2009 rok był dość trudny dla całej branży budownictwa mieszkaniowego, na której odbił się niekorzystnie kryzys na rynkach finansowych. Pomimo tego, dzięki naszemu unikalnemu modelowi biznesowemu oraz aktywnemu wsparciu sprzedaży udało nam się utrzymać wyniki finansowe na zbliżonym do 2008 roku poziomie, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię i rozwijamy naszą działalność w kraju i poza jego granicami, co, w naszym przekonaniu, umożliwi nam szybki wzrost w momencie ożywienia na rynku budownictwa mieszkaniowego. Pierwsze symptomy tego ożywienia już dostrzegliśmy w I kwartale 2010 roku” – powiedziała Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO S.A.

Grupa FERRO – najważniejsze informacje

Grupa jest jednym z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów branży instalacji sanitarnych i grzewczych. Spółka zajmuje czołową pozycję na rynku sprzedaży zaworów oraz jest jednym z trzech największych rynkowych graczy w branży sprzedaży baterii, z udziałem w rynku przekraczającym 13%.

Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej pod własnymi markami (Ferro, Weberman) oraz pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich producentów Caleffi i Cimm. FERRO dostarcza również produkty pod markami własnymi swoich klientów. Sprzedaż produktów pod markami własnymi Ferro i Weberman stanowiła w 2009 roku około 80-90% całkowitej sprzedaży Grupy.

Grupa działa na rynku polskim oraz prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, m.in. rumuńskim, francuskim, ukraińskim, białoruskim, bułgarskim i rosyjskim. W 2009 r. udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem wyniósł 12,5%. Sprzedaż krajowa prowadzona jest poprzez sieć dystrybutorów do krajowych hurtowni, sieci hurtowni, a także sieci marketów budowlanych.

Produkcja Grupy realizowana jest głównie w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd., w której Ferro SA posiada 50% udziałów, oraz dodatkowo przez innych producentów w Chinach, Turcji, oraz Polsce. W Skawinie, gdzie mieści się siedziba Grupy, znajduje się centrum magazynowe i logistyczne.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa Ferro jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o Grupie FERRO na www.ferro.pl