Grupa FERRO realizuje kolejny etap strategii i finalizuje transakcję przejęcia TERMET i Tester, poszerzając ofertę o kompleksowe rozwiązania w obszarze nowoczesnego zarządzania źródłami ciepła

17 lutego, 2021

17 lutego 2021 FERRO S.A. zawarła przyrzeczoną umowę nabycia większościowego pakietu akcji stanowiących 70,65% kapitału zakładowego i głosów w TERMET S.A. oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym i głosach w Tester sp. z o.o. i tym samym przejęła kontrolę nad tymi podmiotami. TERMET jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych – począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową – o ugruntowanej pozycji i uznanej marce. Jest także istotnym odbiorcą urządzeń spółki Tester.

Zgodnie z naszymi zapowiedziami i oczekiwaniami oraz dzięki zaangażowaniu i sprawnej współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami jeszcze przed upływem pierwszego kwartału br. sfinalizowaliśmy przejęcie spółek TERMET i Tester. Obecnie planowo możemy przystąpić do kolejnych etapów procesu, czyli integracji tych podmiotów w ramach Grupy FERRO, a w połączonych zespołach do sprecyzowania wspólnych celów. Widzimy bardzo duży potencjał segmentu nowoczesnego zarządzania źródłami ciepła, związany ze wzrostem świadomości ekologicznej i sprzyjającym otoczeniem regulacyjnym. W zasięgu infrastruktury gazowej znajduje się coraz więcej mieszkańców Polski, którzy tym samym mogą wykorzystywać urządzenia TERMETU, oparte o nowoczesne, efektywne i ekologiczne metody wytwarzania ciepła. Naszym celem jest także wyjście z ofertą TERMETU za granicę, na rynki, na których FERRO obecne jest ze swoją ofertą produktów techniki sanitarnej
i grzewczej. Jesteśmy przekonani, że portfolio uzupełnione o rozwiązania systemowe
w obszarze ekologicznego ciepła i energii stanowić będzie ciekawą ofertę nie tylko dla klientów końcowych, ale także dla profesjonalistów, co otwiera dodatkowe możliwości sprzedaży innych naszych produktów. Zidentyfikowaliśmy szereg synergii pomiędzy FERRO
a TERMETEM w różnych obszarach operacyjnych i poszerzenie platformy handlowej jest właśnie jednym z tych kluczowych obszarów –
mówi Wojciech Gątkiewicz, prezes zarządu, CEO FERRO S.A.

– Transakcja przejęcia TERMET i Tester jest jednym z kluczowych elementów realizacji Strategii F1 Grupy FERRO i chociaż wymagała od naszego zespołu wiele wysiłku, nie wpłynęła na ogólne tempo realizacji głównych inicjatyw strategicznych. Niebawem na rynku zadebiutuje nasza oferta produktowa w wyższym segmencie armatury sanitarnej, zgodnie
z planem kontynuujemy także działania integracyjne i optymalizacyjne oraz wspierające ekspansję rynkową FERRO w regionie CEE
– dodaje Wojciech Gątkiewicz.

Łączne przychody i wynik EBITDA TERMET i Tester za 2019 r. skalkulowane na potrzeby transakcji wyniosły odpowiednio 126 mln PLN i ok. 10 mln PLN. Spółki zatrudniają łącznie ponad 300 osób.

Łączna bazowa wartość transakcji przejęcia TERMET i Tester to 50,75 mln PLN. Może ona zostać powiększona o kwotę dodatkową, uzależnioną od zaudytowanych wyników finansowych TERMET osiągniętych w roku 2020 (tzw. „Earn-out”), w maksymalnej wysokości 9,97 mln PLN – o ostatecznej wysokości tej kwoty FERRO poinformuje w oddzielnym komunikacie. Dzięki tej transakcji i połączeniu sił FERRO oraz TERMET i Tester powstanie silna grupa
o mocnej pozycji w regionie CEE, przygotowana do kontynuacji ekspansji w branży armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz konkurowania na atrakcyjnym rynku zarządzania zużyciem wody i źródłami ciepła.