Grupa FERRO umacnia strategiczną pozycję w segmencie nowoczesnych źródeł ciepła, przejmując spółkę Heating Polska

17 maja, 2024
  • Grupa FERRO konsekwentnie wypełnia kolejne założenia strategii F1R2 w zakresie dywersyfikacji i ekspansji produktowej, wzmacniając know-how w obszarze technologii pomp ciepła oraz zaplecze serwisowe i strukturę dystrybucyjną
  • Heating Polska sp. z o.o. jest znanym i cenionym dostawcą pomp ciepła na rynku polskim, posiadającym silne kompetencje w zakresie profesjonalnego doradztwa dot. doboru pomp ciepła oraz współpracującym z siecią autoryzowanych serwisantów
  • transakcja wzmocni fundamenty Grupy FERRO do długoterminowego wzrostu w perspektywicznym segmencie odnawialnych źródeł energii

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, nabyła 100% udziałów w kapitale spółki Heating Polska sp. z o.o. z siedzibą w Koninie. Wartość transakcji to 9,65 mln PLN.


Heating Polska jest znanym i cenionym dostawcą pomp ciepła na rynku polskim. Posiada w swojej ofercie pompy ciepła do ogrzewania budynków oraz pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w szerokich zakresach mocy grzewczej, współpracujących z nowoczesnymi systemami sterowania. Spółka prowadzi również szkolenia dla profesjonalistów w obszarze wyboru urządzenia i instalacji pompy ciepła. Oferta spółki spełnia wysokie standardy w zakresie jakości, technologii oraz doboru komponentów od wiodących dostawców. Ponadto unikalną cechą spółki Heating Polska są kompetencje doradcze na rzecz klientów w zakresie doboru pomp ciepła oraz współpraca z siecią autoryzowanych serwisantów i dystrybutorów.

Przejęcie Heating Polska to transakcja, która bardzo dobrze wpisuje się w realizację długoterminowych zamierzeń Strategii F1R2 w zakresie dywersyfikacji i ekspansji produktowej Grupy FERRO w perspektywicznym obszarze odnawialnych źródeł energii. Z powodzeniem współpracujemy z Heating Polska już od jakiegoś czasu, a transakcję w obecnym otoczeniu rynkowym traktujemy jako dobrą okazję biznesową i kolejny – po Termecie i Testerze – fundament do dalszego rozwoju w segmencie pomp ciepła, który w naszej opinii, po przejściowych perturbacjach, powróci wkrótce na ścieżkę dynamicznego wzrostu, wpisując się w długoterminowe ramy transformacji energetycznej. – mówi Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO

Dzięki włączeniu spółki Heating Polska w swoje struktury Grupa FERRO poszerza ofertę w nowoczesnych rozwiązaniach OZE, równolegle wspierając bardziej tradycyjne źródła ciepła oparte o gaz, jak kotły kondensacyjne. W ten sposób FERRO buduje systemową, a jednocześnie elastyczną i różnorodną ofertę w obszarze ogrzewania domów i mieszkań. Ponadto Grupa zwiększa kompetencje w zakresie projektowania i doboru pomp ciepła oraz realizacji szkoleń w tym obszarze. Kluczowe jest także uzyskanie dostępu do szerokiej sieci dystrybutorów, instalatorów i serwisantów, co poszerza kompetencje Grupy dot. montażu i serwisu pomp ciepła i równocześnie podnosi standard obsługi klienta.

Warto podkreślić, że założyciele i dotychczasowi właściciele Heating Polska będą nadal, wspólnie z nami, rozwijać ten biznes, już w ramach Grupy FERRO, korzystając z know-how, międzynarodowego doświadczenia i zaplecza operacyjnego naszej Grupy działającej z powodzeniem na kilkudziesięciu rynkach Europy – mówi Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

W 2022 r. Heating Polska zanotowała ok. 16 mln PLN przychodów z wyłączeniem transakcji z Grupą FERRO, a stan środków pieniężnych spółki Heating Polska po pomniejszeniu o zobowiązania finansowe na dzień publikacji informacji o transakcji wykazuje saldo dodatnie. Włączenie spółki do struktury Grupy FERRO nastąpi z początkiem sierpnia bieżącego roku.

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Sadowska
CC Group sp. z o.o.
+48 697 613 020
katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz ekologicznych źródeł ciepła. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International sp. z o. o. (Polska), NOVASERVIS spol. s.r.o. (Czechy), NOVASERVIS FERRO Group SRL (Rumunia), NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. (Słowacja), FERRO Hungary Kft. (Węgry), NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. (Bułgaria), Ferro Baltics UAB (Litwa) oraz Ferro Adriatica d o.o. (Chorwacja). W 2021 roku, w wyniku przejęcia kontroli do Grupy dołączyły TERMET S.A. i Tester sp. z.o.o. z siedzibą w Świebodzicach (odpowiednio 91,21% akcji i głosów pierwszej ze spółek i 100% udziałów drugiej należy do FERRO).
Siedziba Grupy (FERRO S.A.), montownia oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. Siedziba, zakład produkcyjny i centrum logistyczne Novaservis zlokalizowane są w Brnie i Znojmo (Czechy), a siedziba spółek Termet i Tester oraz zakład produkcyjny i magazyn wysokiego składowania znajdują się w Świebodzicach.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 30 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: Ferro, Metalia, Titania, a także pod markami klientów Grupy.

NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

TERMET S.A. jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych – począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową – o ugruntowanej pozycji i uznanej marce. Jest także istotnym odbiorcą urządzeń spółki Tester sp. z o.o.

Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis w Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.

FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnymi restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Więcej informacji o Grupie FERRO na ferro-group.pl