Najlepszy kwartał w historii Grupy FERRO
– podsumowanie 1Q 2020 roku

19 maja, 2020

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1Q 2020 r. 124,8 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 14% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 17% r/r, do 21,8 mln zł, a zysk netto wzrósł o 27% r/r, do 16,5 mln zł. Tym samym Grupa odnotowała najlepszy kwartał w swojej historii pod względem zarówno przychodów, jak i wyników.

W 1Q 2020 r. przychody FERRO na rynku polskim wzrosły o 9% r/r, do 48 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie za 61% przychodów Grupy. Bardzo satysfakcjonujące dynamiki wzrostu sprzedaży kontynuowały rynki rumuński i węgierski – odpowiednio 39% i 54% r/r. Najbardziej dojrzały spośród rynków zagranicznych, czyli Czechy, pokazał wzrost na poziomie 3%. Sprzedaż na rynku słowackim była porównywalna r/r, natomiast sprzedaż w segmencie „pozostałe”, do którego zaliczają się m.in. kraje bałtyckie
i bałkańskie, wzrosła r/r o 23%.

– Dzięki naszym dobrym i ustabilizowanym relacjom z dostawcami oraz efektywnie działającym łańcuchom zaopatrzenia byliśmy dobrze przygotowani do tegorocznego chińskiego nowego roku, co pozwoliło nam także bez szwanku przejść przez okres izolacji Chin po wybuchu pandemii koronawirusa. Przez większą część I kwartału 2020 roku mogliśmy niemal bez przeszkód zaopatrywać nasze kluczowe rynki, nieobjęte jeszcze ograniczeniami związanymi z pandemią, co pozwoliło nam zwiększyć sprzedaż i umocnić pozycję konkurencyjną. Obecnie, poza bieżącą działalnością, koncentrujemy się na dodatkowym uelastycznianiu procesów logistycznych obejmujących dostawy z rynku chińskiego, a także procesów produkcyjnych, aby jeszcze lepiej móc reagować na potrzeby klientów. – mówi Aneta Raczek, COO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

– Początek roku, pomimo rozpoczętego w końcówce marca okresu izolacji, był dla nas bardzo udany pod względem osiągniętych wyników finansowych. W kolejnych tygodniach obserwowaliśmy już jednak nieco zmniejszony popyt na usługi remontowo-wykończeniowe,
a tym samym – na nasze produkty – w związku z wprowadzonymi ograniczeniami, przede wszystkim w funkcjonowaniu marketów budowalnych w weekendy oraz ogólnie centrów handlowych na wybranych rynkach. Dbamy o to, by sytuacja finansowa Grupy była bezpieczna i jesteśmy przekonani, że dzięki temu Grupa bez większych zakłóceń przejdzie przez okres tymczasowych ograniczeń w handlu i przemieszczaniu się ludności. Nieustannie monitorujemy sytuację zarówno po stronie popytowej, jak i kosztowej, a także przykładamy ogromną wagę do poziomu gotówki i zadłużenia, aby móc komfortowo prowadzić i planować działalność w kolejnych kwartałach. –
mówi Olga Panek, CFO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

W I kwartale 2020 nie odczuliśmy jeszcze negatywnych skutków ograniczeń związanych
z pandemią koronawirusa, a dzięki naszym doświadczeniom i zapobiegliwości byliśmy dobrze przygotowani do zaistniałej sytuacji od strony poziomów zatowarowania i zaplanowanych dostaw. Naturalnie, podobnie jak większość przedsiębiorstw, jesteśmy pod wpływem sytuacji ogólnej i regulacji na poszczególnych rynkach. Po stronie popytowej w kwietniu oraz maju odczuliśmy pewne zawirowania wynikające z pandemii, ale wraz ze znoszeniem kolejnych obostrzeń sytuacja normuje się. Wieloletnie doświadczenie rynkowe każe nam jednak być przygotowanym na różne scenariusze rozwoju sytuacji i dlatego patrzymy na biznes
w długoterminowej perspektywie. Głównym czynnikiem kształtującym przychody Grupy jest popyt odtworzeniowy i w przypadku znaczącego oraz długotrwałego spadku dochodów rozporządzalnych możemy mieć do czynienia z presją na sprzedaż i marże. Z drugiej strony nasza działalność jest silnie zdywersyfikowana geograficznie i mamy dobrą ofertę w szerokim segmencie cenowym, którą elastycznie dopasowujemy do sytuacji rynkowej, stąd uważamy, że jest to jedna z naszych przewag konkurencyjnych. Pandemia pisze dodatkowe scenariusze, jakich prawdopodobnie nie bralibyśmy pod uwagę pracując nad Strategią F1 Grupy na lata 2019-2023, co jednak nie oznacza, że pokrzyżowała nasze wieloletnie plany. Realizujemy zadania we wszystkich czterech głównych inicjatywach strategicznych. Stawiamy na dalszy wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz na zwiększanie kompleksowości oferty produktowej i rozwój nowych kanałów dystrybucji. Głównym kierunkiem ekspansji są kraje Europy Środkowej i Bałkany, natomiast rozwijamy także działalność w krajach nadbałtyckich. Ponadto, monitorujemy rynek i analizujemy różne potencjalne cele akwizycyjne, czemu może potencjalnie sprzyjać zaistniała sytuacja. Jesteśmy zainteresowani nabyciem na rynku europejskim firm z naszej branży zarówno tych dystrybucyjnych, jak i produkcyjnych. –
podsumowuje Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.