Pierwszy pełen kwartał konsolidacji Novaservis. Wzrost EBITDA o 147% rok do roku.

14 listopada, 2011

Skorygowany(1) skonsolidowany zysk na akcje Ferro w pierwszych 3 kwartałach 2011 wyniósł 99 groszy, po korekcie o jednorazowe koszty części kosztu emisji obligacji i ich skupu (w oparciu o sprawozdanie finansowe pro-forma). W porównywalnym okresie 2010 roku zysk na akcję wyniósł 95 groszy, co oznacza wzrost o 4,2%

W III kw. 2011 spółka miała 7,2 mln zł skonsolidowanego, skorygowanego(1) zysku netto wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej oraz 13,7 mln zł zysku EBITDA (5,5 mln zł rok wcześniej), przy przychodach odpowiednio 79,3 mln zł wobec 56,0 mln zł rok wcześniej. Narastająco w I-III kw. 2011 roku spółka miała 16,0 mln zł skonsolidowanego, skorygowanego(1) zysku netto wobec 10,0 mln zł zysku rok wcześniej, 28,3 mln zł zysku EBITDA (13,5 mln zł rok wcześniej), przy przychodach odpowiednio 190,2 mln zł wobec 127,3 mln zł rok wcześniej. Od 8 kwietnia 2011 roku Ferro konsoliduje wyniki czeskiej spółki Novaservis.

Wg sprawozdania pro-forma zaprezentowanego przez Ferro równolegle z publikacją sprawozdania finansowego za I-III kwartały 2011 skonsolidowany zysk EBITDA Ferro (bez uwzględnienia Novaservis) w tym okresie wyniósł 15,7 mln zł wobec 10,0 mln zł rok wcześniej. Przychody Ferro (bez uwzględnienia Novaservis) w I-III kwartałach 2011 wyniosły 135,0 mln zł wobec 127,3 mln zł w poprzednim roku.

W I-III kw. 2011 Ferro (bez uwzględnienia Novaservis) sprzedała 783 tys. sztuk baterii, wzrost o 18% r/r. Novaservis w I-III kw. 2011 sprzedała 665 tys. sztuk baterii, wzrost o 7% r/r.

„Jesteśmy zadowoleni, iż pomimo trudnych warunków rynkowych po raz kolejny zwiększyliśmy wolumeny sprzedaży naszych kluczowych grup produktowych. Ponadto, w III kwartale 2011 osiągnęliśmy wzrost EBITDA jak i jej marży dzięki wzrostowi sprzedaży w segmencie baterii i skupieniu się na wysokomarżowych produktach , a także dzięki korzystnemu dla nas umocnieniu się polskiego złotego w poprzednich kwartałach” powiedziała Aneta Raczek, prezes zarządu Ferro. „Dodatkowo jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami Novaservis, której to pomimo bardzo wysokiego udziału w kluczowych dla niej rynkach udaje się go wciąż zwiększać przy utrzymaniu dotychczasowych wysokich marż.”.

„Już w 3 kwartale widać pierwsze efekty cross sellingu. We wrześniu Ferro rozpoczęło wprowadzanie na rynek Polski produktów marek Novatorre, Metalia i Titania, natomiast Novaservis jest w trakcie wprowadzania marki Ferro na rynek czeski i słowacki.” powiedział Zbigniew Gonsior, członek zarządu Ferro. „Ponadto efekt synergii widoczny jest również na rynku rumuńskim gdzie Ferro i Novaservis połączyły siły a wzrosty sprzedaży w 3 kwartałach 2011 wyniósł ponad 200%. To dopiero początek, ponieważ lista inicjatyw, które zrealizują dodatkowe synergie jest długa.”

„W III kw. 2011 roku skonsolidowana EBITDA wzrosła rok do roku o 147%, zaś skorygowany zysk netto wzrósł o 30%. Na relatywnie niski przyrost zysku netto wpłynęły między innymi różnice kursowe wynikającego ze zobowiązań wobec dostawców obciążające saldo przychodów i kosztów finansowych kwotą około 1,4 mln zł wyższą w stosunku do 3 kwartału 2010 roku oraz niższa o blisko 1,1 mln zł kontrybucja chińskiej spółki AMG” wyjaśnia Artur Depta dyrektor finansowy Ferro.

1 Korekty skonsolidowanego zysku netto i skonsolidowanego zysku na akcje netto dotyczą jednorazowych kosztów przejęcia Novaservis w wysokości 3,5 mln zł, o których spółka informowała w komunikacie bieżącym Nr 42/2011, a które w całości zostały zaliczone w ciężar kosztów finansowych w II kw. 2011 roku. Dodatkowo korekty dotyczą jednorazowych kosztów emisji i odkupienia obligacji o wartości 16 mln zł w wysokości około 0,4 mln zł w III kw. 2011. Do wyliczenia zysku na akcje Ferro przyjęło liczbę akcji na 30 września 2011 i 2010 rok, co w pełni uwzględnia efekt rozwodnienia wynikający z transakcji przejęcia Novaservis.

Grupa Ferro – najważniejsze informacje

Grupa jest jednym z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów branży instalacji sanitarnych i grzewczych. Spółka zajmuje czołową pozycję na rynku sprzedaży zaworów oraz jest drugim rynkowym graczem w branży sprzedaży baterii.

Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej pod własnymi markami (Ferro, Weberman) oraz pod markami klientów Grupy. Ferro jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich producentów Caleffi i Cimm.

Grupa działa na rynku polskim oraz prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, m.in. rumuńskim, ukraińskim, francuskim, bułgarskim, słowackim i rosyjskim. W 2010 roku udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem wyniósł 15,2%. Sprzedaż krajowa prowadzona jest poprzez sieć dystrybutorów do krajowych hurtowni, sieci hurtowni, a także sieci marketów budowlanych.

Produkcja Grupy realizowana jest głównie w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd., w której Ferro SA posiada 50% udziałów, oraz dodatkowo przez innych producentów w Chinach, Turcji, oraz Polsce. W Skawinie, gdzie mieści się siedziba Grupy, znajduje się centrum magazynowe i logistyczne.

W 2010 r. Grupa Ferro wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 165,6 mln złotych oraz zysk netto na poziomie 10,2 mln złotych.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa Ferro jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 8 kwietnia 2011 roku Ferro konsoliduje wyniki spółki Novaservis, czeskiego lidera rynku armatury sanitarnej, w której posiada 100% udziałów.

Novaservis – najważniejsze informacje

Novaservis jest czeską spółką działającą na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej. W latach 2006 – 2011 właścicielem Novaservis był fundusz KBC Private Equity.

Novaservis działa przede wszystkim na rynkach w Czechach i Słowacji, gdzie zajmuje pozycję jednego z czołowych producentów armatury sanitarnej. W Czechach Novaservis jest liderem rynku pod względem wielkości sprzedaży baterii.

Trzy podstawowe grupy wyrobów oferowane przez Novaservis to: baterie, akcesoria łazienkowe (np. deski sedesowe, uchwyty, poręcze, mocowania, wieszaki, pudełka i pojemniki) oraz akcesoria do instalacji armatury łazienkowej (np. zawory i węże). Novaservis pozycjonuje swoje najważniejsze marki wyrobów, w tym La Torre, Metalia, Nobless i Novatorre, w średnim i wyższym segmencie rynku.

W 2010 r. spółka Novaservis wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 674 mln koron (102 mln złotych) oraz zysk EBITDA na poziomie 157,4 mln koron (25,5 mln złotych).

Więcej informacji o Grupie Ferro na www.ferro.pl