Podsumowanie 1-3Q 2020 roku: Grupa FERRO notuje najlepsze w historii przychody i wyniki za trzeci kwartał i okres 9 miesięcy

19 listopada, 2020

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1-3Q 2020 r. 384,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 14% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 26% r/r, do 68,5 mln zł, a zysk netto wzrósł o 42% r/r, do 52,5 mln zł. Grupa skutecznie zarządziła kluczowymi procesami operacyjnymi, a mimo wymagającego otoczenia w związku z sytuacją pandemiczną zanotowała najlepsze pod względem sprzedaży i wyników 9 miesięcy w historii. Najlepszy dotychczas był także sam 3Q 2020. FERRO osiągnęło w tym okresie 147,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 21% r/r. EBITDA zwiększyła się aż
o 37% do 29,4 mln zł, a zysk netto wzrósł o 62% do 23,6 mln zł. 20 października 2020 FERRO wypłaciło dywidendę w wysokości 0,40 zł na akcję (łącznie 8,5 mln zł).

W 1-3Q 2020 r. przychody Grupy FERRO na rynku polskim wzrosły o blisko 8% r/r, do 135,2 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w tym okresie za 65% przychodów Grupy. Bardzo wysokie dynamiki wzrostu sprzedaży zanotowały w tym czasie rynki węgierski i rumuński – odpowiednio 53% i 23% r/r. Najbardziej dojrzałe spośród rynków zagranicznych, czyli Czechy i Słowacja, osiągnęły wzrosty na poziomie odpowiednio +7% i ponad +6%. Sprzedaż
w segmencie „pozostałe” wzrosła o 36%.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięć tego roku, które są sumą pracy całego zespołu FERRO. Zadbaliśmy o łańcuchy dostaw i stały kontakt z naszymi partnerami biznesowymi, aktywną obecność na wszystkich rynkach i gotowość do elastycznego odpowiadania na potrzeby klientów. Zmodyfikowaliśmy nieco naszą aktywność marketingową, stawiając na większą obecność w sferze online. Równocześnie, w ramach inicjatyw strategicznych F1, pracujemy nad naszą ofertą – odpowiednim miksem produktowym, kompleksowością
i stopniowym zwiększaniem udziału produktów o wyższej wartości dodanej na naszym portfolio. Reasumując – pomimo wymagającego otoczenia wyraźnie dostrzegamy słuszność obranych kierunków rozwoju i efekty wdrożenia Strategii F1, kontynuujemy jej realizację
i podtrzymujemy założone cele. –
podsumowuje Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.