Podsumowanie 1H 2021 roku w Grupie FERRO: wysoka dynamika sprzedaży na największych rynkach

30 września, 2021

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1H 2021 r. 382,6 mln
zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 62% w ujęciu rok do roku. EBITDA zwiększyła się w tym czasie o 55% r/r, do 60,7 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w omawianym okresie 75,6 mln zł, a skorygowany* zysk netto 42,2 mln zł, co oznacza wzrost o 46% r/r. W samym 2Q 2021 Grupa osiągnęła 219,3 mln
zł przychodów (+96% r/r), 34,6 mln zł EBITDA (podwojenie r/r) i 24,4 mln zł skorygowanego* zysku netto (także podwojenie r/r).

Nie uwzględniając wpływu konsolidacji spółek Termet i Tester w 1H 2021 przychody Grupy
w dotychczasowych segmentach operacyjnych wzrosły r/r o 33% do poziomu 315,4 mln zł
(w samym 2Q 2021: 170 mln zł, +52%).

W 1H 2021 r. Grupa FERRO kontynuowała bardzo wysokie, dwucyfrowe dynamiki sprzedaży zarówno na kluczowych rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W Polsce sprzedaż uległa niemal podwojeniu r/r, do 169,8 mln zł. Na bardzo wysoki wzrost sprzedaży na rynku polskim oraz w konsekwencji wzrost udziału rynku krajowego w przychodach Grupy ogółem wpływ miał nie tylko organiczny wzrost na krajowym rynku w dotychczasowym obszarze działalności (armatura instalacyjna i sanitarna), lecz także rozpoczęcie działalności
w obszarze źródeł ciepła w wyniku przejęcia spółek TERMET i Tester. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w 1H 2021 za blisko 56% przychodów Grupy. Najwyższą dynamikę przychodów w pierwszych sześciu miesiącach br. odnotował rynek węgierski (+73%) i rumuński (+53%). Istotnie wzrosła także sprzedaż na dojrzałym rynku czeskim (+24%), a najmłodsze rynki Grupy, m.in. kraje bałtyckie i Bałkany, ujęte w segmencie geograficznym „pozostałe”, zwiększyły przychody do 35 mln zł, tj. o 80% r/r. Po przejściowym spowolnieniu spowodowanym restrykcjami związanymi z pandemią do dodatnich dynamik sprzedaży powrócił także rynek słowacki, notując w 1H 2021 blisko 8% wzrost przychodów r/r.

– Konsekwentnie umacniamy pozycję FERRO w regionie CEE, notując wyraźne dwucyfrowe wzrosty sprzedaży, nie tylko na dojrzałych, ale także na najmłodszych rynkach, zaliczanych do obszaru „pozostałe”. Warto podkreślić, że do wzrostów, po przejściowym spowolnieniu związanym z restrykcjami pandemicznymi, powróciliśmy także na rynku słowackim, a rynek rumuński, z 53% dynamiką r/r wyprzedził w 1H 2021 Czechy, stając się drugim co do wielkości – po Polsce – rynkiem FERRO, a jednocześnie największym rynkiem zagranicznym. Rosnąca skala działalności Grupy oznacza dla nas także nowe wyzwania, związane m.in. z logistyką – zarówno po stronie zakupów, jak i sprzedaży – ale zdobyte przez lata doświadczenie w tym obszarze, bardzo dobre relacje z naszymi kontrahentami i poczynione inwestycje sprawiają, że płynnie obsługujemy wszystkie nasze rynki – mówi Aneta Raczek, COO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

– FERRO jest doświadczoną firmą z kreatywnym podejściem do zmieniającego się otoczenia – podejmującą wyzwania i potrafiącą działać na wymagającym rynku. W czasie pandemii udowodniliśmy, że jesteśmy partnerem, na którego nasi klienci mogą liczyć w każdej sytuacji, co procentuje obecnie, gdy notujemy najwyższą w historii sprzedaż Grupy. Jednocześnie, dzięki sprawności i elastyczności, ale też ciężkiej pracy całego Zespołu jesteśmy w stanie bronić marży, pomimo funkcjonowania w otoczeniu rosnących kosztów. Konsekwentnie realizujemy założenia Strategii F1 we wszystkich obszarach. Prowadzimy działania integracyjne i optymalizacyjne, jednocześnie aktywnie wspierając ekspansję rynkową
i rozbudowę oferty oraz analizując rynek pod kątem M&A. Przejęcie TERMET i Tester otworzyło nam możliwość działania w segmencie ekologicznych źródeł ciepła. Chcemy kontynuować rozbudowę oferty FERRO o zgodne z najnowszymi trendami, kompleksowe rozwiązania dla domu. Równolegle pracujemy nad rozwojem segmentu profesjonalnego,
tj. współpracy z architektami, projektantami, instalatorami i deweloperami. –
informuje Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

– Przy tak wysokim tempie rozwoju skali działalności FERRO kluczowe jest dla nas utrzymanie bezpiecznego poziom kapitału obrotowego obsługującego rosnącą sprzedaż. Jednocześnie zabezpieczamy środki na inwestycje, które niezbędne są do sprawnej realizacji zadań operacyjnych, zarówno w obszarze np. IT i logistyki, jak i produkcji oraz na kontynuację realizacji naszej Strategii F1 m.in. w zakresie rozwoju oferty. Pomimo tych wyzwań, jak
i coraz bardziej wymagającego otoczenia kosztowego, zależy nam jednocześnie na realizacji polityki dywidendowej, zgodnie z wolą naszych akcjonariuszy. We wrześniu br. wypłaciliśmy dywidendę w rekordowej wysokości 46,7 mln zł, czyli 2,20 zł na jedną akcję. W lipcu i sierpniu FERRO nabyło także kolejne pakiety akcji spółki TERMET, w wyniku czego posiadamy obecnie ponad 87% w kapitale i w głosach tej spółki. W 3Q wypłaciliśmy także wynagrodzenie dodatkowe (ear-out) zgodnie z warunkami transakcji w maksymalnej wysokości 9,97 mln zł, w oparciu o osiągnięty przez TERMET poziom EBITDA za rok 2020 –
mówi Olga Panek, CFO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

– Coraz silniejsza pozycja FERRO w regionie i rosnąca sprzedaż Grupy motywuje nas do ciągłej pracy nad naszą ofertą i dotarciem do klientów z produktem, którego potrzebują. TERMET
i Tester uzupełniły portfolio Grupy o nowy obszar ekologicznych źródeł ciepła, w którym upatrujemy wielu szans na dalszy rozwój – zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Jednocześnie, zgodnie z kierunkami Strategii F1, rozbudowujemy ofertę w obszarze armatury sanitarnej. Wprowadziliśmy plasowaną w wyższym segmencie rynkowym markę FDESIGN, dedykowaną dla klientów, którzy śledzą trendy wnętrzarskie. Produkty są już dostępne
w kilkudziesięciu wybranych salonach łazienkowych na terenie całej Polski. Od samego początku produkty te spotkały się z bardzo dobrym odbiorem, pozytywną opinią specjalistów. To atrakcyjne wzorniczo i funkcjonalne kolekcje łazienkowe i kuchenne, zgodne z trendem odpowiedzialnego wyposażania naszego najbliższego otoczenia w produkty trwałe
i bezpieczne. To także pierwsza grupa produktowa o proekologicznych opakowaniach. Cały czas poszerzamy grupę produktów ułatwiających oszczędzanie wody i energii, stosując różnorodne rozwiązania eko. Podejście proekologiczne i dostarczanie rozwiązań zarówno dla małych gospodarstw domowych jak i obiektów komercyjnych, które powinny spełniać międzynarodowe normy, to bardzo istotny i przyszłościowy kierunek rozwoju, oczekiwany przez naszych klientów. –
mówi Zbigniew Gonsior, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży FERRO.