Podsumowanie 1H 2022 roku w Grupie FERRO:
solidne wyniki w wymagającym otoczeniu

21 września, 2022
  • przychody Grupy w 1H 2022 na poziomie 480 mln zł (+25% r/r), EBITDA 66,5 mln zł (+10% r/r), zysk netto w wysokości 40,7 mln zł (na porównywalnym poziomie r/r wobec zysku netto za 1H 2021 skorygowanego o wpływ zwrotu podatku)
  • dywersyfikacja geograficzna i produktowa pozwalająca na kontynuację strategii wzrostu:

– dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na wszystkich kluczowych rynkach pomimo wysokiej bazy i wymagającego otoczenia

– istotna kontrybucja segmentu „źródła ciepła” wydzielonego po przejęciu spółek TERMET i Tester do przychodów Grupy

  • udział sprzedaży zagranicznej przekraczający 54% sprzedaży Grupy
  • przygotowanie operacyjne i finansowe dalszego wzrostu sprzedaży
    i rozwoju oferty – celowo utrzymywany wyższy poziom kapitału obrotowego, a także inwestycje w logistykę i systemy IT
  • uchwała ZWZ dot. wypłaty dywidendy w wysokości 32,1 mln zł, tj. 1,51 zł na akcję – dzień wypłaty dywidendy ustalony na 14 października br.

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1H 2022 r. 480 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 25% w ujęciu rok do roku. Grupa kontynuuje pozytywne trendy z minionych kwartałów na wymagającym rynku, konsekwentnie realizując strategię: zwiększa sprzedaż w sposób organiczny oraz dzięki przejęciu nowego segmentu biznesowego. EBITDA w 1H 2022 wzrosła o 10% r/r, do 66,5 mln zł, a zysk netto wyniósł w omawianym okresie 40,7 mln zł i był na porównywalnym poziomie r/r, biorąc pod uwagę skorygowany o kwotę zwrotu podatku zysk netto za 1H 2021. W wynikach 1H 2022 widoczny jest wpływ wzrostu kosztów finansowych, związany w głównej mierze z wzrostem kosztów obsługi zadłużenia oraz ujemnych różnic kursowych. W samym 2Q 2022 Grupa wypracowała 224,2 mln zł przychodów, EBITDA wyniosła 30,4 mln zł a zysk netto 19 mln zł

W 1H 2022 r. zarówno sprzedaż zagraniczna Grupy FERRO jak i sprzedaż na rynku polskim (będącą wypadkową wzrostu organicznego i osiągniętego dzięki przejęciu w 1Q’21 spółek TERMET i Tester) zanotowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki wzrostu wynoszące po +29%, do odpowiednio 219 mln zł i 260,8 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w 1H 2022 za ponad 54% przychodów Grupy. Spośród rynków zagranicznych najwyższą dynamikę przychodów w 1H 2022 odnotowały Węgry (+47% r/r) i Słowacja (+27%). Wysoką, dwucyfrową dynamiką wzrostu mogły pochwalić się dwa największe rynki zagraniczne, czyli Rumunia i Czechy (odpowiednio +22% i +17%). Najmłodsze rynki Grupy obejmujące m.in. kraje bałtyckie i Bałkany, ujęte w segmencie geograficznym „pozostałe”, zwiększyły przychody o 21% r/r, do 42 mln zł.

Konsekwentny wzrost sprzedaży to wynik dywersyfikacji geograficznej Grupy
i strategicznego połączenia działalności organicznej w dotychczasowym obszarze (armatura instalacyjna i sanitarna) oraz rozpoczęcia działalności w segmencie źródeł ciepła w wyniku sfinalizowanego w lutym 2021 przejęcia spółek TERMET i Tester. W dotychczas wydzielanych segmentach Grupy sprzedaż rosła w wysokim tempie dwucyfrowym: armatura sanitarna +14% (do 224 mln zł), armatura instalacyjna +31% (do 153 mln zł), a w trzecim głównym segmencie – źródła ciepła – zwiększyła się do 94 mln zł (wobec 61,7 mln zł za okres 4 miesięcy konsolidacji przejętych spółek w 1H 2021).

– Wyniki 1H 2022 pokazują, że konsekwentna dywersyfikacja produktowa i geograficzna FERRO to właściwa strategia. Dzięki silnej i stale umacnianej pozycji Grupy
w regionie CEE oraz postępującej kompleksowości oferty wahania sprzedaży
w poszczególnych regionach czy segmentach wypłaszczają się, co pozwala nam rosnąć pomimo wysokiej bazy i wymagającego otoczenia makroekonomicznego. Dobre relacje
z partnerami biznesowymi i rozsądna polityka w zakresie kształtowania cenników oraz działania efektywnościowe pomagają nam w obronie marży, co jest utrudnione
w warunkach niestabilnego otoczenia. Będziemy kontynuować rozwój naszej oferty
w kierunku coraz większej kompleksowości i konsekwentnie zwiększać naszą obecność
w segmencie szeroko pojętych ekologicznych źródeł ciepła, odpowiadając na bieżące
i przewidując przyszłe rynkowe megatrendy. W niektórych obszarach rynku widzimy bardzo duży, niezaspokojony popyt i podejmujemy działania, aby mu sprostać, co jest wyzwaniem
w związku z trudną dostępnością komponentów. Ostrożnie podchodzimy do tematów związanych z M&A, niemniej wymagająca sytuacja rynkowa również w tym obszarze może stworzyć dla nas biznesowe szanse. Kontynuujemy także zgodnie z planem inwestycje w IT
i logistykę, których zakończenie pozwoli na uwolnienie dodatkowego potencjału w Grupie
i jeszcze lepsze wykorzystanie sytuacji rynkowej oraz dalsze umacnianie pozycji FERRO. –
informuje Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

– Sprawna logistyka – zarówno w rozumieniu pozyskiwania komponentów, jak i sprawnego zaopatrzenia naszych kontrahentów – to obecnie jeden z bardziej istotnych obszarów działalności biznesowej. Zwłaszcza, że koszty transportu i procesy logistyczne pozostają dużym wyzwaniem, a skala działalności FERRO konsekwentnie rośnie. Pokazaliśmy, że jesteśmy w tym obszarze skuteczni, ale jeśli myślimy o generowaniu tak znaczących obrotów
i chcemy kontynuować rozwój – musimy inwestować. Budowa naszego centrum logistycznego w Rumunii postępuje zgodnie z planem – powinno ono być w pełni operacyjne w 2Q 2023. Magazyn będzie „wpięty” w nowy system ERP, który aktualnie implementujemy w Grupie. Na ukończeniu jest także hala magazynowo-produkcyjna w Znojmo. Kontynuujemy również inwestycje w rozwój mocy i optymalizację procesów produkcyjnych w spółce TERMET –
mówi Aneta Raczek, COO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

22 czerwca 2022 ZWZ FERRO, zgodnie z rekomendacją Zarządu, uchwaliło wypłatę 32,1 mln zł w formie dywidendy z zysku za rok 2021, co daje kwotę 1,51 zł na akcję. Dniem wypłaty dywidendy jest 14 października br.

– W tym roku, w związku przede wszystkim z inwestycjami w logistykę, rozwój mocy i IT, przewidujemy wyższy CAPEX w Grupie – szacujemy go na nieco ponad 30 mln zł. Jednocześnie, pod kątem tych inwestycji oraz w związku z rosnącą sprzedażą utrzymujemy odpowiedni poziom kapitału obrotowego i zapasów, kontynuując przy tym realizację polityki dywidendowej. Dokładamy wszelkich starań, aby rozsądnie podchodzić do zarządzania środkami finansowymi, godząc wszystkie te potrzeby, ale z dużą uwagą podchodzimy do utrzymania bezpiecznego poziomu zadłużenia, ponieważ koszty jego obsługi w środowisku wysokich stóp procentowych wyraźnie wzrosły – mówi Olga Panek, CFO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

– Postępujący rozwój naszej oferty i poszerzenie jej w ub.r. o segment ekologicznych źródeł ciepła sprawia, że FERRO staje się podmiotem z coraz bardziej kompleksowym portfolio produktów dla domu, a także posiada doskonałą bazę inżynieryjno-produkcyjną do dalszego wzrostu w obszarze „zielonej” techniki grzewczej. Nasi kontrahenci i klienci doceniają fakt, że oferta FERRO stale ewoluuje w kierunku odpowiedzi na ich potrzeby
w zakresie optymalnego gospodarowania zasobami. Z powodzeniem wykorzystujemy już synergie między dotychczasowymi segmentami działalności – armaturą sanitarną
i instalacyjną – i nowym obszarem działalności na rynku krajowym i mamy duże ambicje, aby powtórzyć tę strategię na rynkach zagranicznych. Spore nadzieje wiążemy także ze wzrostem obecności Grupy w szeroko pojętym segmencie profesjonalnym –
mówi Zbigniew Gonsior, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży FERRO.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Sadowska

CC Group sp. z o.o.

+48 22 440 1 440

+48 697 613 020

katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz ekologicznych źródeł ciepła. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International sp. z o. o. (Polska), NOVASERVIS spol. s.r.o. (Czechy), NOVASERVIS FERRO Group SRL (Rumunia), NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. (Słowacja), FERRO Hungary Kft. (Węgry), NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. (Bułgaria), Ferro Baltics UAB (Litwa) oraz Ferro Adriatica d o.o. (Chorwacja). W 2021 roku, w wyniku przejęcia kontroli do Grupy dołączyły TERMET S.A. i Tester sp. z.o.o. z siedzibą w Świebodzicach (odpowiednio 91,21% akcji
i głosów pierwszej ze spółek i 100% udziałów drugiej należy do FERRO).

Siedziba Grupy (FERRO S.A.), montownia oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. Siedziba, zakład produkcyjny i centrum logistyczne Novaservis zlokalizowane są w Brnie i Znojmo (Czechy), a siedziba spółek Termet i Tester oraz zakład produkcyjny i magazyn wysokiego składowania znajdują się w Świebodzicach.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 30 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.

FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: Ferro, Metalia, Titania, a także pod markami klientów Grupy.

NOVASERVIS spol. s.r.o.to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii.
W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

TERMET S.A. jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych – począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową
– o ugruntowanej pozycji i uznanej marce. Jest także istotnym odbiorcą urządzeń spółki
Tester sp. z o.o.

Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis
w Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii
i organizacji pracy.

FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa
i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnymi restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Więcej informacji o Grupie FERRO na ferro-group.pl