Podsumowanie 1H 2023 roku w Grupie FERRO: konsekwentna realizacja strategii kluczem do dalszego umacniania pozycji rynkowej

17 maja, 2024
  • przychody Grupy w 1H 2023 na poziomie 390,1 mln zł (wobec 479,9 mln zł w rekordowym 1H 2022), EBITDA 53,2 mln zł (wobec 66,5 mln zł), zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 30,1 mln zł (wobec 40,0 mln zł przed rokiem)
  • dobra rentowność biznesu dzięki efektywnej organizacji, pomimo niższego popytu i presji inflacyjnej na koszty
  • solidne wyniki wobec wysokiej bazy rekordowego 1H 2022 i nadal wymagającej sytuacji, szczególnie na rynku polskim
  • strategicznie umacniana pozycja zagraniczna i utrzymywany jej wysoki udział (powyżej 60%) w sprzedaży Grupy
  • ciągła praca nad dyscypliną kosztową i równoczesna realizacja strategicznych projektów inwestycyjnych, skoncentrowanych na reorganizacji sprzedaży zagranicznej Grupy i intensyfikacji rozwoju na tych rynkach
  • dalsza budowa strategicznej pozycji w segmencie nowoczesnych źródeł ciepła poprzez przejęcie (w sierpniu br.) spółki Heating Polska – dostawcy pomp ciepła na rynku polskim, posiadającego silne kompetencje w zakresie profesjonalnego doradztwa dot. doboru pomp ciepła oraz współpracującego z siecią autoryzowanych serwisantów
  • silny cash flow operacyjny +49,5 mln zł umacnia pozycję finansową, zadłużenie finansowe netto/EBITDA na poziomie 1,3x
  • uchwalenie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 w łącznej wysokości 31,9 mln zł, tj. 1,5 zł na akcję – ustalony dzień dywidendy: 14 września br., dzień wypłaty: 12 października br.

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1H 2023 r. 390,1 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 479,9 mln zł przychodów rok wcześniej, w rekordowym pod kątem poziomu sprzedaży 1H 2022. EBITDA w 1H 2023 wyniosła 53,2 mln zł (wobec 66,5 mln zł w 1H 2022), a zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej 30,1 mln zł (40,0 mln zł przed rokiem). W samym 2Q 2023 roku Grupa osiągnęła 182,6 mln zł przychodów (wobec 224,2 mln zł przed rokiem), 24,3 mln zł EBITDA (30,4 mln zł) i 12,6 mln zł zysku netto dla akcjonariuszy j.d. (18,6 mln zł w 2Q 2022). W wynikach 1H 2023 roku widoczny jest efekt pogorszenia nastrojów konsumenckich, odraczania remontów, spowolnienia w sektorze budowlano-montażowym i ograniczenia siły nabywczej – przede wszystkim na rynku polskim, ale również innych rynkach regionu CEE – a także wstrzymywania decyzji zakupowych w segmencie źródeł ciepła. Pomimo funkcjonowania w wymagającym otoczeniu i w środowisku inflacyjnym Grupa w trybie ciągłym pracuje nad dyscypliną kosztową, utrzymując satysfakcjonującą rentowność i kontynuując przy tym strategiczne inwestycje w obszarze IT, logistyki i rozwoju segmentu źródeł ciepła.

W wynikach 2Q i całego pierwszego półrocza 2023 widoczna jest kontynuacja, a nawet wzmocnienie niektórych negatywnych trendów, które zapoczątkowane zostały w drugim półroczu ub.r. – jednocześnie mamy tu efekt wysokiej bazy, bo porównujemy się do wyjątkowo dobrego pierwszego półrocza minionego roku. Tymczasem sytuację rynkową w wielu branżach gospodarki, w tym w naszej, należy obecnie określić jako wymagającą. Popyt uzależniony jest od wielu czynników, z których duża część sprowadza się do obniżonych nastrojów konsumenckich i poziomu dochodu rozporządzalnego w efekcie nadal wysokiej inflacji. Widzimy też odroczony efekt spowolnienia w branży budowlano-montażowej i dalszą niepewność, a także wstrzymywanie decyzji o remontach oraz decyzji zakupowych w segmencie źródeł ciepła w związku z niejasnościami dot. przyszłości stosowania gazu oraz zawiłością zasad ogłaszanych programów wspierających termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. Dotyczy to przede wszystkim naszego największego i najbardziej dojrzałego rynku, jakim jest Polska, ale z podobnymi problemami w mniejszym lub większym stopniu boryka się cały region. Tu ponownie chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, jak istotna jest szeroko pojęta dywersyfikacja. Sprzedaż zagraniczna stanowi większą część naszych przychodów, a stale umacniana pozycja rynkowa wspierana sprawną dystrybucją zagraniczną pozwala nam na realizację celów biznesowych w tak wymagającym otoczeniu. Kluczowa jest także ciągła praca nad sferą kosztową, elastycznością operacji i wykorzystywaniem synergii w ramach Grupy, czego efektem jest utrzymanie satysfakcjonującej rentowności pomimo niższego poziomu sprzedaży.

Nie rozpatrujemy sytuacji w branży i Grupie FERRO w krótkim terminie, lecz w perspektywie co najmniej kilku lat naprzód. Ze środowiskiem wysokiej inflacji na niektórych rynkach w dalszym ciągu będziemy mieć do czynienia w kolejnych kwartałach, z drugiej strony natomiast w średnim terminie można się spodziewać pozytywnych efektów programów pomocowych, takich jak „Bezpieczny kredyt 2%” czy „Mój prąd 5.0”, dlatego staramy się odpowiednio dostosowywać naszą ofertę i stale umacniać pozycję w kraju i w regionie. Niezmiennie stawiamy na przynoszącą efekty dywersyfikację geograficzną i produktową, kontynuując realizację długoterminowych założeń Strategii F1R2. Przykładem jest reorganizacja sprzedaży zagranicznej dzięki otwarciu centrum logistycznego w Rumunii, postępujące wdrażanie systemu ERP w Grupie czy niedawne przejęcie Heating Polska. Transakcję tę traktujemy jako dobrą okazję biznesową i kolejny – po przejęciu Termetu i Testera – element budujący naszą pozycję i know-how w segmencie nowoczesnych źródeł ciepła, którego perspektywy, pomimo przejściowego spowolnienia, oceniamy jako bardzo atrakcyjne. Dbałość o utrzymanie bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej niezależnie od warunków zewnętrznych pozwala nam realizować inicjatywy strategiczne i politykę dywidendową. W efekcie wkrótce na rachunki akcjonariuszy trafi dywidenda z zysku za rok 2022 w łącznej kwocie 31,9 mln zł, co oznacza wypłatę 1,5 zł na akcję. – mówi Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

W 1H 2023 roku wartość sprzedaży zagranicznej Grupy przekroczyła 240 mln zł. Przychody na rynku polskim wyniosły w omawianym okresie 149,8 mln zł. Sprzedaż Grupy w segmencie armatury sanitarnej wyniosła w 1H 2023 roku 193,3 mln zł (wobec 224,0 mln zł rok wcześniej), w segmencie armatury instalacyjnej 134,8 mln zł (wobec 153,0 mln zł), a w źródłach ciepła 54,2 mln zł (wobec 94,0 mln zł w 1H 2022).

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Sadowska
CC Group sp. z o.o.
+48 697 613 020
katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz ekologicznych źródeł ciepła. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International sp. z o. o. (Polska), NOVASERVIS spol. s.r.o. (Czechy), NOVASERVIS FERRO Group SRL (Rumunia), NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. (Słowacja), FERRO Hungary Kft. (Węgry), NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. (Bułgaria), Ferro Baltics UAB (Litwa) oraz Ferro Adriatica d o.o. (Chorwacja). W 2021 roku, w wyniku przejęcia kontroli do Grupy dołączyły TERMET S.A. i Tester sp. z.o.o. z siedzibą w Świebodzicach (odpowiednio 95,05% akcji i głosów pierwszej ze spółek i 100% udziałów drugiej należy do FERRO), a w roku 2023 spółka Heating Polska sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (100% udziałów należy do FERRO).
Siedziba Grupy (FERRO S.A.), montownia oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. Siedziba, zakład produkcyjny i centrum logistyczne Novaservis zlokalizowane są w Brnie i Znojmo (Czechy), a siedziba spółek Termet i Tester oraz zakład produkcyjny i magazyn wysokiego składowania znajdują się w Świebodzicach.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 30 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: Ferro, Metalia, Titania, a także pod markami klientów Grupy.

NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

TERMET S.A. jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych – począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową – o ugruntowanej pozycji i uznanej marce. Jest także istotnym odbiorcą urządzeń spółki Tester sp. z o.o.

Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis w Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.

FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnymi restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Więcej informacji o Grupie FERRO na ferro-group.pl