Podsumowanie 1Q 2022 roku w Grupie FERRO: kontynuacja pozytywnych trendów w wymagającym otoczeniu

26 maja, 2022

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1Q 2022 r. 255,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 57% w ujęciu rok do roku. Grupa kontynuuje pozytywne trendy z minionych kwartałów na wymagającym rynku, konsekwentnie realizując strategię: zwiększa sprzedaż w sposób organiczny oraz dzięki przejęciu nowego segmentu biznesowego. EBITDA w 1Q 2022 wzrosła o 38% r/r, do 36,1 mln zł, a zysk netto wyniósł w omawianym okresie 21,7 mln zł, co oznacza wzrost o 22% r/r.

W 1Q 2022 r. Grupa FERRO zanotowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki sprzedaży zarówno na kluczowych rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W Polsce sprzedaż wzrosła o blisko 80% r/r, do 119,9 mln zł, a na rynkach zagranicznych zwiększyła się o ponad 40%. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w 1Q 2022 za 53% przychodów Grupy. Spośród rynków zagranicznych najwyższą dynamikę przychodów w 1Q 2022 odnotowały Słowacja (+65% r/r), mocno dotknięta w 1Q ub.r. obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19, oraz Węgry (+62% r/r), gdzie Grupa umacnia swoją wiodącą pozycję. Wysoką, około 30% dynamiką wzrostu mogły pochwalić się dwa największe rynki zagraniczne, czyli Rumunia i Czechy. Najmłodsze rynki Grupy obejmujące m.in. kraje bałtyckie i Bałkany, ujęte w segmencie geograficznym „pozostałe”, zwiększyły przychody o 58% r/r, do 22,3 mln zł.

Tak znaczący wzrost sprzedaży to efekt strategicznego połączenia działalności organicznej w dotychczasowym obszarze (armatura instalacyjna i sanitarna) oraz rozpoczęcia działalności w segmencie źródeł ciepła w wyniku sfinalizowanego w lutym 2021 przejęcia spółek TERMET i Tester. W dotychczas wydzielanych segmentach Grupy sprzedaż rosła w wysokim tempie dwucyfrowym: armatura sanitarna +31% (do 117,7 mln zł), armatura instalacyjna +45% (do 79,1 mln zł), a trzeci główny segment – źródła ciepła – w 1Q 22 wygenerował ponad 54 mln zł przychodów (wobec 16,4 mln zł za 1 miesiąc konsolidacji w 1Q 2021, po finalizacji przejęcia).

– W 2022 weszliśmy bardzo dobrze przygotowani, biorąc pod uwagę chiński nowy rok i inne wzywania, związane np. z wojną w Ukrainie, czego potwierdzeniem są wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale. Popyt na wszystkich naszych kluczowych rynkach utrzymuje się na dobrym poziomie, a Grupa pracuje na najwyższych obrotach, aby go płynnie zaspokajać. Rozsądnie i odpowiedzialnie podchodzimy do zarządzania wzrostem, bo mamy świadomość znaczącej i ciągle rosnącej niestabilności otoczenia makroekonomicznego oraz rosnących obciążeń finansowych. Przewidujemy, że w tym roku CAPEX będzie istotnie wyższy niż w latach poprzednich, zakładamy przekroczenie 30 mln zł, co związane jest przede wszystkim z wchodzącymi w kluczową fazę inwestycjami w logistykę i IT. Ich zakończenie pozwoli na uwolnienie dodatkowego potencjału w Grupie i jeszcze lepsze wykorzystanie sytuacji rynkowej oraz dalsze umacnianie pozycji FERRO w regionie. Koncentracja na rozwoju organicznym w dotychczasowych obszarach naszej działalności w połączeniu ze strategiczną decyzją o wejściu w nowy segment – ekologicznych źródeł ciepła, czyli segment HVAC – przynosi pożądane efekty. Dlatego też kontynuujemy analizy rynku pod kątem M&A w obszarach, które mogą stanowić dalsze uzupełnienie oferty FERRO – informuje Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

– Stale rosnąca skala działalności i rozwój oferty wymagają od nas bardzo dużej uważności w planowaniu i realizacji procesów logistycznych, zwłaszcza w niestabilnym otoczeniu rynkowym. Dotychczas radzimy sobie z tym bardzo dobrze i płynnie obsługujemy rosnącą sprzedaż, a usprawnieniem w tym zakresie i wejściem na nowy poziom działalności będzie zakończenie realizowanych inwestycji w tym obszarze. W Znojmo budujemy halę magazynowo-produkcyjną, która będzie gotowa w ciągu kliku miesięcy. Z kolei na 2Q 2023 planujemy uruchomienie centrum logistycznego w Rumunii, co skorelowane jest z wdrożeniem systemu ERP. Oba obiekty będziemy intensywnie zatowarowywać, szczególnie na początku przyszłego roku – mówi Aneta Raczek, COO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

Zarząd FERRO, zgodnie z polityką dywidendową określoną w Strategii F1, zarekomendował wypłatę 32,1 mln zł w formie dywidendy z zysku za rok 2021, co daje kwotę 1,51 zł na akcję. Zarząd, przedstawiając rekomendację wypłaty dywidendy, wziął pod uwagę wielkość bieżących i planowanych nakładów na inwestycje rozwojowe oraz skalę zadłużenia i bezpieczeństwo finansowe, szczególnie uwzględniając wysoki i nadal rosnący poziom stóp procentowych. Proponowanym dniem dywidendy jest 20 września 2022 r. a dniem wypłaty dywidendy – 14 października 2022.

– Zbliżający się kluczowy okres realizacji inwestycji logistycznych sprawia, że z jeszcze większą uwagą podchodzimy do utrzymywania odpowiedniego poziom kapitału obrotowego i zapasów. W związku z dotychczasowym dynamicznym rozwojem i zamiarem utrzymywania jego wysokiego tempa zwiększamy poziom zaangażowania środków w kapitał obrotowy – jego wyższy niż w minionych latach poziom, przy zachowaniu dobrej rotacji, jest i będzie związany zarówno z bieżącą, wysoką sprzedażą, jak przygotowaniami do zatowarowania nowych powierzchni magazynowych. Powyższe czynniki wpływają także na poziom zadłużenia, szczególnie istotny w środowisku wysokich stóp procentowych. Kluczowe jest dla nas rozsądne podejście do zarządzania środkami finansowymi w kontekście prowadzonych i planowanych inwestycji, poziomu długu oraz tempa rozwoju – mówi Olga Panek, CFO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

– Warto podkreślić zarówno wysokie, dwucyfrowe wzrosty sprzedaży w segmentach armatury sanitarnej i instalacyjnej, jak i znaczącą kontrybucję segmentu źródeł ciepła. To dla nas wyraźny sygnał, że budowa kompleksowej oferty dla domu jest właściwym kierunkiem rozwoju Grupy i w tym obszarze koncentrujemy wiele naszych działań. Na percepcję marki, a co za tym idzie – sprzedaż – pozytywnie wpływa także poszerzenie portfolio o produkty ze średniej i wyższej półki cenowej, które spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem przez klientów. Zgodnie ze strategią stopniowo wzmacniamy także pozycję Grupy wśród profesjonalistów mówi Zbigniew Gonsior, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży FERRO.