Podsumowanie 1Q 2023 roku w Grupie FERRO: konsekwentna realizacja strategii fundamentem dalszego rozwoju

17 maja, 2024
  • przychody Grupy w 1Q 2023 na poziomie 207,4 mln zł (wobec 255,7 mln zł w rekordowym 1Q 2022), EBITDA 28,9 mln zł (wobec 36,1 mln zł), zysk netto w wysokości 17,5 mln zł (wobec 21,4 mln zł przed rokiem)
  • utrzymana rentowność biznesu pomimo zmiennego otoczenia i presji inflacyjnej na koszty
  • solidne wyniki wobec wysokiej bazy rekordowego 1Q 2022 i wymagającej sytuacji, szczególnie na rynku polskim
  • postępująca dywersyfikacja geograficzna – 60% udział sprzedaży zagranicznej w przychodach Grupy
  • utrzymywana dyscyplina kosztowa pomimo otoczenia inflacyjnego i realizowanych projektów inwestycyjnych, skoncentrowanych na reorganizacji sprzedaży zagranicznej Grupy – uruchomienie centrum logistycznego w Rumunii w maju br. i sukcesywne wdrażanie systemu ERP w spółkach z Grupy
  • rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2022 w łącznej wysokości 31,9 mln zł, tj. 1,5 zł na akcję

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 1Q 2023 r. 207,4 mln zł skonsolidowanych przychodów wobec 255,7 mln zł przychodów rok wcześniej, w rekordowym 1Q 2022. EBITDA w 1Q 2023 wyniosła 28,9 mln zł i była na porównywalnym poziomie r/r (36,1 mln zł w 1Q 2022), a zysk netto 17,5 mln zł (21,4 mln zł przed rokiem). W wynikach 1Q 2023 roku widoczny jest efekt zmiany nastrojów konsumenckich, spowolnienia w sektorze budowlano-montażowym i ograniczenia siły nabywczej – przede wszystkim na rynku polskim, ale również innych rynkach regionu CEE – a także wstrzymywania decyzji zakupowych w segmencie źródeł ciepła, spowodowany niejasną polityką odnośnie do przyszłości zastosowania gazu. Jednocześnie, pomimo funkcjonowania w niestabilnym otoczeniu i w środowisku inflacyjnym Grupa utrzymuje dyscyplinę kosztową, a co za tym idzie – wysoką rentowność, kontynuując przy tym strategiczne inwestycje w obszar logistyki i IT.

Wyniki pierwszego kwartału 2023 są zgodne z naszymi przewidywaniami – analizując je trzeba mieć dodatkowo na uwadze bardzo wysoką bazę porównawczą, jaką był rekordowy 1Q i mocny 2Q 2022. Rezultaty 1Q 2023 odzwierciedlają także trendy, z jakimi mamy do czynienia i o których mówimy mniej więcej począwszy od drugiego półrocza ubiegłego roku. Z jednej strony mamy tu na myśli wyższe koszty prowadzenia działalności biznesowej ogółem i wyższe koszty finansowania, a z drugiej – widoczny wpływ sytuacji makroekonomicznej w regionie na nastroje konsumenckie i poziom dochodu rozporządzalnego. Popyt powiązany jest także z poziomem dojrzałości rynków. Na naszych „południowych” rynkach, mających dotychczas charakter rynków wzrostowych, nastroje konsumenckie są lepsze, natomiast na dojrzałych rynkach, m.in. w Polsce, mamy do czynienia z wyraźnym schłodzeniem koniunktury. Dlatego też strategicznie od dłuższego czasu stawiamy na dywersyfikację. W dotychczas najbardziej stabilnym segmencie armatury instalacyjnej dostrzegamy efekt hamowania produkcji budowlano-montażowej. Armatura sanitarna mocniej odczuwa z kolei wpływ nastrojów konsumenckich. Natomiast segment źródeł ciepła w dalszym ciągu odczuwa negatywne skutki niejasności i chaosu informacyjnego, dotyczącego polityki energetycznej w państwach należących do UE, co powoduje odraczanie decyzji zakupowych konsumentów. Liczymy na to, że w dłuższej perspektywie na rynku krajowym pozytywnie mogą zadziałać w tym segmencie programy wsparcia termomodernizacji. Spore nadzieje wiążemy także z wyjściem z ofertą źródeł ciepła na rynki zagraniczne, na których gaz jeszcze przez wiele lat będzie powszechnie stosowany. Analizując rynek, ostrożnie podchodzimy do oceny sytuacji – spodziewamy się, że wyżej wymienione czynniki zewnętrzne będą oddziaływać na wyniki Grupy przynajmniej w kolejnych kilku miesiącach, w sposób zróżnicowany w zależności od geografii i segmentu operacyjnego. Będąc nowoczesną i elastyczną organizacją, jednocześnie stale dostosowujemy i optymalizujemy procesy wewnętrzne, antycypując zmiany na rynku. Dzięki temu utrzymujemy satysfakcjonujący poziom marż, co przy bezpiecznej i stabilnej sytuacji finansowej pozwala nam dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. Rekomendacja zarządu przewiduje przeznaczenie na dywidendę z zysku za rok 2022 kwotę 31,9 mln zł, co oznacza wypłatę 1,5 zł na akcję.

W realizacji celów strategicznych w perspektywie średnio- i długoterminowej, bo tak patrzymy na ten biznes, pomogą nam prowadzone inwestycje w obszarze logistyki i IT. Sukcesywnie i zgodnie z planem wdrażamy w Grupie system ERP, a przed dwoma tygodniami uruchomiliśmy w Rumunii centrum logistyczne, będące istotnym elementem reorganizacji funkcjonowania sprzedaży zagranicznej Grupy. Reorganizacja ta służy dalszemu budowaniu pozycji na rynkach SEE (Europy Południowo-Wschodniej), zwiększeniu elastyczności działania oraz skróceniu czasu obsługi zamówień i serwisu na tych rynkach. To jeden z głównych filarów ekspansji Grupy na tym perspektywicznym z naszego puntu widzenia obszarze geograficznym. To również baza do wspomnianego wyjścia na rynki zagraniczne z ofertą segmentu źródeł ciepła. W ten sposób, zgodnie z celami strategicznymi, budujemy solidne fundamenty pod dalszy długoterminowy wzrost Grupy – mówi Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

1Q 2023 roku wartość sprzedaży zagranicznej Grupy przekroczyła 124 mln zł (-9% w ujęciu r/r) i osiągnęła 60% udział w przychodach Grupy. Przychody na rynku polskim wyniosły w omawianym okresie 48,8 mln zł (-30% r/r). Sprzedaż Grupy w segmencie armatury sanitarnej wyniosła w 1Q 2023 roku 98,8 mln zł (wobec 117,7 mln zł rok wcześniej), w segmencie armatury instalacyjnej 70,3 mln zł (wobec 79,1 mln zł), a w źródłach ciepła 34,6 mln zł (wobec 54,1 mln zł w 1Q 2022).

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Sadowska
CC Group sp. z o.o.
+48 697 613 020
katarzyna.sadowska@ccgroup.pl


Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz ekologicznych źródeł ciepła. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International sp. z o. o. (Polska), NOVASERVIS spol. s.r.o. (Czechy), NOVASERVIS FERRO Group SRL (Rumunia), NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. (Słowacja), FERRO Hungary Kft. (Węgry), NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. (Bułgaria), Ferro Baltics UAB (Litwa) oraz Ferro Adriatica d o.o. (Chorwacja). W 2021 roku, w wyniku przejęcia kontroli do Grupy dołączyły TERMET S.A. i Tester sp. z.o.o. z siedzibą w Świebodzicach (odpowiednio 91,21% akcji i głosów pierwszej ze spółek i 100% udziałów drugiej należy do FERRO).
Siedziba Grupy (FERRO S.A.), montownia oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. Siedziba, zakład produkcyjny i centrum logistyczne Novaservis zlokalizowane są w Brnie i Znojmo (Czechy), a siedziba spółek Termet i Tester oraz zakład produkcyjny i magazyn wysokiego składowania znajdują się w Świebodzicach.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 30 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: Ferro, Metalia, Titania, a także pod markami klientów Grupy.

NOVASERVIS spol. s.r.o. to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

TERMET S.A. jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych – począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową – o ugruntowanej pozycji i uznanej marce. Jest także istotnym odbiorcą urządzeń spółki Tester sp. z o.o.

Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis w Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.
FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnymi restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Więcej informacji o Grupie FERRO na ferro-group.pl