Podsumowanie 1Q 2024 roku w Grupie FERRO:koncentracja na efektywności przy stabilnym poziomie sprzedaży

23 maja, 2024
  • EBITDA Grupy w 1Q 2024 wyższa o 5% r/r: 30,5 mln zł, zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej na porównywalnym poziomie r/r w wysokości 16,7 mln zł (wobec 17,5 mln zł w 1Q roku 2023) i przychody na poziomie 199,4 mln zł (wobec 207,4 mln zł przed rokiem) – efekt stałej koncentracji na rentowności biznesu
  • wysoki cash flow operacyjny +29,5 mln zł, niskie zadłużenie finansowe netto/EBITDA na poziomie 0,49x
  • utrzymująca się równowaga pomiędzy sprzedażą krajową i zagraniczną (eksport na poziomie ponad 56%) oraz równoważąca się sprzedaż w poszczególnych segmentach działalności dzięki strategicznej dywersyfikacji geograficznej
    i produktowej oraz sprawności organizacyjnej
  • rekomendacja wypłaty dywidendy z zysku za rok 2023 w łącznej wysokości 67,1 mln zł, tj. 3,16 zł na akcję

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wypracowała w 1Q 2024 r. zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 16,7 mln zł (wobec 17,5 mln zł przed rokiem). EBITDA w 1Q 2024 wyniosła 30,5 mln zł i była wyższa w ujęciu r/r o 5% (28,9 mln zł w 1Q 2023), a skonsolidowane przychody sięgnęły 199,4 mln zł wobec 207,4 mln zł rok wcześniej.

W wynikach 1Q 2024, przy stabilnym w ujęciu kwartał do kwartału poziomie sprzedaży, widoczny był pozytywny wpływ niższych kosztów działalności, wynikający z efektywności stale prowadzonych w Spółce działań optymalizacyjnych w połączeniu ze stabilizacją cen surowców i transportu.

Wartość sprzedaży zagranicznej Grupy w 1Q 2024 przekroczyła 112 mln zł (udział ponad 56% w przychodach ogółem; widoczny negatywny wpływ przeliczenia walut lokalnych na PLN). Przychody na rynku polskim wyniosły w omawianym okresie 87,3 mln zł. Sprzedaż Grupy w segmencie armatury sanitarnej sięgnęła w 1Q 2024 roku 99,0 mln zł i była na porównywalnym poziomie r/r/. Sprzedaż segmentu armatury instalacyjnej wyniosła 60,6 mln zł (wobec 70,3 mln zł rok wcześniej), a segmentu źródeł ciepła 36,9 mln zł (wobec 34,6 mln zł przed rokiem).

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Sadowska

– Wyniki pierwszego kwartału br. określamy jako dobre, chociaż nasze ambicje w odniesieniu do poziomu sprzedaży są większe. Mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją popytową, jak w końcówce 2023 roku, a dzięki naszej stałej pracy nad optymalizacją biznesu i relatywnie stabilnym kosztom surowców i transportu utrzymaliśmy dobre wskaźniki efektywności. Oczywiście, z uwagi na otoczenie geopolityczne w obszarze kosztowym trudno mówić
o jakiejkolwiek stabilizacji w dłuższym horyzoncie czasowym – już na początku roku ceny surowców i frachtu zaczęły rosnąć, co zapewne nie pozostanie bez wpływu na nasze wyniki
w kolejnych miesiącach. Z drugiej strony, w związku m.in. z rosnącą liczbą rozpoczynanych budów, kontynuowaną ekspansją geograficzną w regionie i rozwojem sprzedaży źródeł ciepła na rynkach zagranicznych, liczymy na stopniowy wzrost popytu na nasze produkty w średnim i długim terminie. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie Klientów sukcesywnie wprowadzamy od oferty nowe produkty – w szczególności w obszarze techniki grzewczej. Warto podkreślić, że w niestabilnym otoczeniu Grupa FERRO zachowuje silną pozycję rynkową w regionie dzięki strategicznej dywersyfikacji geograficznej, a wahania sprzedaży w poszczególnych segmentach operacyjnych równoważą się wzajemnie. Nasza sytuacja finansowa jest bezpieczna i silna, co stanowi mocny fundament do dalszego zwiększania skali naszej działalności w miarę poprawy koniunktury w regionie. Dobre przygotowanie od strony operacyjnej i finansowej pozwala nam także na kontynuację realizacji polityki dywidendowej
mówi Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Sadowska

CC Group sp. z o.o.

+48 697 613 020

katarzyna.sadowska@ccgroup.pl

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz ekologicznych źródeł ciepła. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International sp. z o. o. (Polska), NOVASERVIS spol. s.r.o. (Czechy), NOVASERVIS FERRO Group SRL (Rumunia), NOVASERVIS FERRO SK s.r.o. (Słowacja), FERRO Hungary Kft. (Węgry), NOVASERVIS FERRO Bulgaria Ltd. (Bułgaria), Ferro Baltics UAB (Litwa) oraz Ferro Adriatica d o.o. (Chorwacja). W 2021 roku, w wyniku przejęcia kontroli do Grupy dołączyły TERMET S.A. i Tester sp. z.o.o. z siedzibą w Świebodzicach, a w roku 2023 spółka Heating Polska sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Siedziba Grupy (FERRO S.A.), montownia oraz centrum magazynowo – logistyczne znajduje się w Skawinie. Siedziba, zakład produkcyjny i centrum logistyczne Novaservis zlokalizowane są w Brnie i Znojmo (Czechy), a siedziba spółki Termet (połączyła się ze spółką Tester) oraz zakład produkcyjny i magazyn wysokiego składowania znajdują się w Świebodzicach.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 30 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie.

FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: Ferro, Metalia, Titania, a także pod markami klientów Grupy.

NOVASERVIS spol. s.r.o.to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii.
W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

TERMET S.A. jest dostawcą nowoczesnych urządzeń grzewczych – począwszy od etapu projektowania, poprzez wykonawstwo, profesjonalną dystrybucję oraz obsługę serwisową
– o ugruntowanej pozycji i uznanej marce.

Produkcja Grupy FERRO realizowana jest między innymi we własnym zakładzie Novaservis
w Republice Czeskiej. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii
i organizacji pracy.

FERRO S.A. swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa
i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnymi restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone
w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Więcej informacji o Grupie FERRO na ferro-group.pl