Podsumowanie 2021 roku w Grupie FERRO: najlepszy rok w historii

25 kwietnia, 2022

Grupa FERRO, wiodący producent i dystrybutor armatury sanitarnej i instalacyjnej oraz źródeł ciepła w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, osiągnęła w 2021 r. 830,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 60% w ujęciu rok do roku. Tak znaczący wzrost sprzedaży Grupa osiągnęła, skutecznie wypełniając założenia strategiczne, czyli dzięki organicznemu wzrostowi sprzedaży oraz realizacji przejęcia nowego segmentu biznesowego. EBITDA w 2021 zwiększyła się o 44% r/r, do 119,5 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w omawianym okresie 107,8 mln zł, a skorygowany* zysk netto 75,0 mln zł, co oznacza wzrost o 21% r/r. W samym 4Q 2021 Grupa osiągnęła 222,0 mln zł przychodów (+65% r/r), 25,3 mln zł EBITDA (+72% r/r) i 10,6 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jedn. dominującej (+10% r/r).

W 2021 r. Grupa FERRO zanotowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki sprzedaży zarówno na kluczowych rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W Polsce sprzedaż uległa podwojeniu r/r, do 382,7 mln zł, a na rynkach zagranicznych zwiększyła się o ponad 30%. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w 2021 za 54% przychodów Grupy. Najwyższą dynamikę przychodów w 2021 r. odnotowały Węgry (+57%) i Rumunia (+32%), która jest największym rynkiem zagranicznym Grupy. Istotnie wzrosła także sprzedaż w Czechach (+20% r/r) – rynku dojrzałym, będącym drugim pod względem sprzedaży rynkiem zagranicznym Grupy. Bardzo dobry wynik osiągnęła także Słowacja (+8% r/r), pomimo że przez długi czas pozostawała pod wpływem surowych restrykcji związanych z pandemią. Najmłodsze rynki Grupy obejmujące m.in. kraje bałtyckie i Bałkany, ujęte w segmencie geograficznym „pozostałe”, zwiększyły przychody do 85 mln zł, tj. o 75% r/r.

Na bardzo wysoki wzrost sprzedaży wpływ miał nie tylko organiczny wzrost w dotychczasowym obszarze działalności (armatura instalacyjna i sanitarna), lecz także rozpoczęcie działalności w obszarze źródeł ciepła w wyniku sfinalizowanego w lutym 2021 r. przejęcia spółek TERMET i Tester. W dotychczas wydzielanych segmentach Grupy sprzedaż rosła w tempie dwucyfrowym: armatura sanitarna +21% (do 391 mln zł), armatura instalacyjna +34% (do 253 mln zł), a trzeci główny segment operacyjny wydzielony po przejęciu spółek TERMET i Tester: źródła ciepła w ciągu 10 miesięcy 2021 r. (tj. od 1 marca 2021 r. – początku konsolidacji) wygenerował blisko 170 mln zł przychodów.

– Sprzedaż Grupy w minionym roku rosła dynamicznie na wszystkich kluczowych rynkach i we wszystkich naszych głównych segmentach operacyjnych. Dzięki doświadczeniu i bardzo dobrym relacjom z naszymi partnerami oraz ciągłej pracy nad usprawnieniami w obszarze logistyki nawet przy tak dużej skali działalności płynnie zaopatrujemy wszystkich naszych odbiorców. Daliśmy się poznać jako solidny partner – również w czasie pandemii COVID-19 – i naszą ambicją jest utrzymanie tego statusu – mówi Aneta Raczek, COO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

– Otoczenie rynkowe było i jest wymagające, ale dzięki zaangażowaniu całego zespołu w konsekwentną realizację zadań operacyjnych, pomimo wysoko zawieszonej przez nas samych poprzeczki po raz kolejny możemy pochwalić się najwyższymi w historii Grupy wynikami finansowymi. Jak niemal wszystkie podmioty gospodarcze mamy obecnie do czynienia z licznymi wyzwaniami, ale identyfikujemy także i wykorzystujemy okazje biznesowe. Sukces rynkowy Grupy FERRO to nasze silne fundamenty i wyjątkowe kompetencje, a także efekt realizacji naszej Strategii F1. Jesteśmy niezmiernie dumni, że cele finansowe, które w strategii zaplanowaliśmy na ostatni etap jej realizacji – rok 2023 -osiągnęliśmy już w 2021 r., czyli 2 lata wcześniej. To pokazuje jak dobrze przepracowaliśmy ten czas. Osiągane wyniki i odpowiedzialne podejście do sfery finansowej pozwalają nam dynamicznie się rozwijać, realizując równolegle atrakcyjną politykę dywidendową. Jednocześnie wchodzimy w okres realizacji większych inwestycji rozwojowych, w tym wspierających kluczowy obszar logistyki oraz integrujących systemy operacyjne w ramach naszego nieustannie rosnącego biznesu – informuje Wojciech Gątkiewicz, CEO, Prezes Zarządu FERRO.

W 2021 roku spółka FERRO wypłaciła Akcjonariuszom w formie dywidendy rekordową kwotę 46,7 mln PLN, czyli 2,2 PLN na akcję.

– Dynamicznie rosnąca skala działalności Grupy w trudnym otoczeniu rynkowym od strony kosztów i wahań kursów walut wymaga od nas dużej precyzji i dyscypliny w zarządzaniu sferą finansową. Dbamy o odpowiedni poziom kapitału obrotowego i zapasów, żeby móc płynne zaopatrywać naszych kontrahentów. Jednocześnie utrzymujemy silny cash flow (OCF blisko 60 mln zł na koniec grudnia 2021) i bezpieczny poziom zadłużenia oraz dotrzymujemy słowa w zakresie realizacji polityki dywidendowej – mówi Olga Panek, CFO, Wiceprezes Zarządu FERRO.

– Zgodnie z założeniami Strategii F1 nasza oferta staje się coraz bardziej kompleksowa – rozbudowujemy portfolio Grupy FERRO zarówno w obszarze armatury sanitarnej – m.in. poprzez wprowadzenie w ubiegłym roku plasowanej w wyższym segmencie rynkowym marki FDESIGN – jak i segmentu ekologicznych źródeł ciepła, zgodnie z odpowiedzialnym
i proekologicznym podejściem do gospodarki zasobami naturalnymi. W środowisku rosnących kosztów klienci coraz częściej poszukują także rozwiązań, które pozwolą im ochronić budżet i oferta FERRO bardzo dobrze wpisuje się w ten trend –
mówi Zbigniew Gonsior, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sprzedaży FERRO.