Przedział cenowy akcji FERRO S.A. został ustalony na 8,4 – 10,6 zł za akcję

19 marca, 2010
Przedział cenowy akcji FERRO S.A. został ustalony na 8,4 – 10,6 zł za akcję

Grupa FERRO, jeden z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych, opublikowała dziś przedział cenowy akcji, który został ustalony na 8,4 – 10,6 zł za jedną akcję. Oznacza to, że całkowita wartość oferty, na którą składają się akcje nowej emisji oraz akcje istniejące, może wynieść od 33,6 do 42,4 mln zł. Środki pozyskane z nowej emisji Spółka zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje informatyczne. Oferta publiczna planowana jest na drugą połowę marca 2010 r., natomiast debiut giełdowy na kwiecień 2010 r.

Parametry oferty publicznej:

Oferta publiczna obejmie do 4.000.000 akcji (Akcje Oferowane), w tym:

 • do 1.000.000 zwykłych na okaziciela serii C, oferowanych przez Ferro w ramach publicznej subskrypcji (Akcje Serii C),
 • do 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, oferowanych przez Wprowadzającego w ramach publicznej sprzedaży (Akcje Sprzedawane).

Oferta publiczna została podzielona na:

 • Transzę Detaliczną – obejmującą do 600.000 Akcji Serii C,
 • Transzę Instytucjonalną – obejmującą do 3.400.000 Akcji Oferowanych, w tym 400.000 Akcji Serii C oraz 3.000.000 Akcji Serii A.

Proces budowy Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych zostanie przeprowadzony 25 marca 2010 r. do godz. 15.00. Prowadzącym Budowę Księgi Popytu będzie Millennium DM S.A.

Zapisy na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą od 23 do 25 marca 2010 r. do godz. 17.00. Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli zapisać się na akcje w dniach od 29 do 30 marca 2010 roku.

Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A., oraz POKach członków konsorcjum dystrybucyjnego: Domu Maklerskiego BOŚ S.A., Trigon Domu Maklerskiego S.A. oraz Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o Cenie Emisyjnej oraz ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych nastąpi w dniu 26 marca 2010 r.

Przydział akcji w Transzy Instytucjonalnej planowany jest w dniu 31 marca 2010 roku. Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych nastąpi na sesji GPW 31 marca 2010 roku.

Cele emisji to przede wszystkim zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje informatyczne.

Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 38,2%.

Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej dekadzie kwietnia 2010 r.

Doradcami w procesie publicznego oferowania akcji Spółki i ich wprowadzania do obrotu giełdowego są: Millennium DM S.A. pełniący rolę oferującego, doradca prawny – CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k., biegły rewident – KPMG Audyt sp. z o.o., natomiast doradcą Zarządu Grupy FERRO jest UniCredit CAIB Poland S.A.

STRATEGIA ROZWOJU

Strategia Grupy zakłada systematyczne zwiększanie udziałów rynkowych w Polsce oraz intensyfikację sprzedaży eksportowej na wybranych rynkach europejskich

Strategia będzie realizowana przede wszystkim poprzez następujące działania:

Rozwój i wzrost efektywności działalności podstawowej

 • Systematyczne zwiększanie udziałów rynkowych w Polsce, poprzez:
  • Intensyfikację działań sprzedażowych w obrębie kluczowych segmentów (baterie, armatura przepływowa)
  • Wprowadzanie nowych produktów
  • Zwiększanie asortymentu  produktów pod markami własnymi Ferro i Weberman
  • Wzmocnienie oferty baterii w klasie średniej i docelową koncentrację na produktach ze średniej półki cenowej
 • Zwiększenie efektywności aktywów produkcyjnych

Zasięg geograficzny i rynki zbytu

 • Intensyfikacja działań marketingowych i sprzedażowych na rynkach zagranicznych, w szczególności w Rumunii, na Ukrainie oraz dalszy rozwój działalności na rynkach w Rosji i Bułgarii, a także we Francji
 • Rozszerzanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi w celu poszerzenie kanałów dystrybucji Grupy
 • Wsparcie relacji z kluczowymi klientami

CELE EMISJI – WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

Spółka planuje, że wpływy z emisji Nowych Akcji zostaną wykorzystane przez Grupę Ferro w następujący sposób:

 • około 1 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje związane z rozbudową infrastruktury IT poprzez oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning).
 • pozostała cześć wpływów z emisji zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału obrotowego, co w pierwszej kolejności oznaczać będzie zwiększenie zapasów.