Rok przejęcia Novaservis – sukces mimo trudnych warunków rynkowych

15 marca, 2012

Skonsolidowany zysk na akcje Ferro w 2011 roku (skorygowany o jednorazowe koszty przejęcia Novaservis) wyniósł 1,16zł , wzrost o 16% rok do roku. Skonsolidowany zysk pro-forma na akcje (skorygowany o jednorazowe koszty przejęcia Novaservis) wyniósł 1,24zł, wzrost o 24% rok do roku.

W 2011 roku spółka miała 21,3 mln zł skonsolidowanego, skorygowanego zysku netto1 wobec 10,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 259,8 mln zł wobec 165,6 mln zł w poprzednim roku. Od 8 kwietnia 2011 roku Ferro konsoliduje wyniki czeskiej spółki Novaservis. W związku z tym raportowane wyniki spółki począwszy od II kw. 2011 nie są porównywalne z wynikami 2010 roku (poza kategorią skorygowanego zysku na akcje).

Spółka po raz trzeci zaprezentowała dane segmentowe w przekroju geograficznym i produktowym. W II półroczu 2011 rynek polski stanowił 49%, rynek czeski 29%, słowacki 7% i rumuński 6% sprzedaży. Pozostałe rynki miały 9% udział w skonsolidowanych przychodach. W ujęciu produktowym największy udział w przychodach miały baterie i akcesoria łazienkowe (41%) i zawory (36%). W 2011 grupa w ujęciu pro-forma sprzedała około 1.870tys sztuk baterii, wzrost o 12% rok do roku.

„Po raz kolejny odnotowaliśmy wzrost przychodów na naszych kluczowych rynkach, pomimo znacznej zmienności kursów walutowych i silnej konkurencji. 16% wzrost zysku na akcje to duży sukces” powiedziała Aneta Raczek prezes zarządu Ferro „Mamy wysokie przepływy operacyjne, obniżamy zadłużenie. Będziemy konsultować z akcjonariuszami wypłatę dywidendy z zysku za 2011 rok w wysokości 30gr na akcje.”

„2011 to rok przejęcia Novaservis i jej integracji. W zeszłym roku na rynek polski wprowadziliśmy m.in. 3 linie baterii z oferty Novaservis i 8 linii akcesoriów łazienkowych, zaś na rynku czeskim i słowackim poszerzyliśmy ofertę o 8 linii baterii z oferty Ferro. Zwiększyliśmy w ten sposób sprzedaż o 45tys sztuk baterii. Od 1 stycznia 2012 roku cała oferta zaworów Novaservis została zunifikowana z ofertą Ferro. W pełni zintegrowaliśmy sprzedaż na rynku rumuńskim korzystając z modelu Novaservis.” powiedział Zbigniew Gonsior, szef marketingu Ferro.

„Jesteśmy zadowoleni ze wzrostu marży EBITDA z rynku polskiego o przeszło 1 punkt procentowy. Na rynkach czeskim, słowacki i rumuńskim odnotowaliśmy niewielki wzrost zysku EBITDA dzięki wzrostowi przychodów na rynku słowackim i rumuńskim. Marża EBITDA pro-forma wyniosła 15%.” powiedział Artur Depta, dyrektor finansowy Ferro „W 2012 roku możemy oczekiwać spadku kosztów finansowych: od 4 kwartału płacimy niższe odsetki od części kredytów zaciągniętych na zakup Novaservis; do dziś odkupiliśmy przeszło 26mln zł (z emisji 45mln zł). Na koniec 2011 roku nasze skonsolidowane zadłużenie netto obniżyło się do 126mln zł, przy EBITDA pro-forma 44mln zł co implikuje wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA poniżej 2,9x w oparciu o dane pro-forma”.

Grupa FERRO jest jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej. Siedziba Grupy oraz centrum magazynowo-logistyczne znajduje się w Skawinie. W skład Grupy, której podmiotem dominującym jest FERRO S.A. wchodzą także: FERRO International Sp. z o. o., FERRO Marketing Sp. z o. o., Yuhuan AMG Just Valve Co. Ltd., NOVASERVIS spol s r. o. oraz NOVASERVIS Romania SRL.

FERRO S.A. – jest jednym z liderów branży sanitarnej i grzewczej na rynku polskim. Przedsiębiorstwo od 20 lat produkuje wysokiej jakości armaturę sanitarną i instalacyjną pod marką Ferro oraz elementy instalacji grzewczych pod własną marką Weberman.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa FERRO jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

FERRO S.A. zajmuje czołową pozycję w Polsce na rynku sprzedaży zaworów i drugie miejsce pod względem sprzedaży baterii. Przedmiotem jej działalności jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej oraz wyposażenia sanitarnego pod własnymi markami: FERRO, Weberman, Metalia, Titania i Novatorre, a także pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich firm – producenta armatury przepływowej, spółki Caleffi oraz La Torre.

NOVASERVIS spol s r. o.to spółka wchodząca w skład Grupy od 2011 roku, działająca na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej, a także lider pod względem wielkości sprzedaży baterii. W Czechach i Słowacji jest jednym z najważniejszych producentów oraz wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego.

Produkcja Grupy FERRO realizowana jest w dwóch zakładach: w Czechach w Znojmo i w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd. Spółka obsługuje rynek krajowy i zagraniczny w zakresie produkcji i handlu wyrobami instalacyjno-sanitarnymi opartymi na bazie współczesnej, europejskiej technologii i organizacji pracy.

FERRO SA swoją silną pozycję na rynku zawdzięcza przede wszystkim dbałości o doskonałą jakość produktów. Utrzymanie wysokiego standardu produkcyjnego możliwe jest dzięki spełnieniu wymogów obowiązujących norm, utrzymaniu wysokich parametrów technicznych, bezpieczeństwa i funkcjonalności. Wszystkie produkty firmy podlegają tym samym, niezwykle dokładnym i restrykcyjnym, procedurom weryfikacji jakości. Są kontrolowane na każdym stanowisku produkcyjnym. Nad prawidłowym przebiegiem procesów kontroli jakości czuwają wysoko wykwalifikowani inżynierowie odpowiedzialni za jakość i za certyfikację produktów. Audytorzy sprawdzają przestrzeganie procedur systemu zapewniania jakości. Należą do nich procedury określone w normach serii polskich PN i europejskich PN-EN oraz procedury związane z Systemem Zarządzania Jakością.

Więcej informacji o Grupie Ferro na www.ferro.pl