Spółka FERRO SA przejęła NOVASERVIS

8 kwietnia, 2011

W WYNIKU TRANSAKCJI POWSTAŁ WIODĄCY PODMIOT W SEGMENCIE TECHNIKI SANITARNEJ I INSTALACYJNEJ

W REGIONIE EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Spółka FERRO, drugi największy gracz na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych, przejęła czeską spółkę NOVASERVIS, lidera na czeskim rynku oraz drugiego gracza na słowackim rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej. Zgodnie z umową, wartość przedsiębiorstwa (ang. enterprise value) NOVASERVIS została ustalona na 1 175,0 mln CZK (191,0 mln PLN). Cena nabycia 100% akcji NOVASERVIS jest równa wartości przedsiębiorstwa NOVASERVIS podlegającej określonym korektom, w tym zostanie obniżona o wysokość zadłużenia finansowego netto NOVASERVIS. Wszystkie warunki przejęcia, wraz z płatnościami, zostały przez Spółkę spełnione w określonym w umowie terminie.

Transakcja nabycia 100% akcji NOVASERVIS została sfinansowana z wpływów z emisji 10.479.166 akcji, które wyniosły 89,1 mln zł, wpływów z emisji 45 000 obligacji, które wyniosły 45,0 mln zł oraz środków z kredytu terminowego w wysokości 120 mln CZK (ok. 19,56 mln zł[1]).

W 2010 r. łączna sprzedaż Grupy, z uwzględnieniem NOVASERVIS, to ok. 1,5 mln sztuk baterii oraz ponad 8 mln zaworów. Natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży w ujęciu pro forma Grupy FERRO, z uwzględnieniem NOVASERVIS, wyniosłyby w 2010 r. 268 mln złotych, a skonsolidowany zysk EBITDA w ujęciu pro forma 39,5 mln zł.

„Przejęcie NOVASERVIS to milowy krok w naszej historii. Dzięki tej transakcji stajemy się silną firmą regionalną – jednym z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej pod względem wielkości sprzedaży baterii. Zrealizowaliśmy przejęcie spółki, której zysk EBITDA był w 2010 roku o ponad 75% wyższy od zysku EBITDA FERRO, co doskonale ilustruje możliwości jakie polski rynek kapitałowy oferuje notowanym na GPW spółkom. Dzięki transakcji nasza oferta będzie szersza i bardziej konkurencyjna, co przełoży się na wymierne korzyści dla naszych partnerów handlowych oraz na zwrot z inwestycji dla naszych akcjonariuszy i obligatariuszy” – powiedziała Aneta Raczek, Prezes Zarządu FERRO.

Bardzo nas cieszy, że NOVASERVIS znajdzie się w Grupie FERRO, dzięki czemu obie firmy będą mogły nie tylko bardziej dynamicznie rozwijać się, ale również realizować szereg efektów synergii. Dzięki zwiększeniu skali działalności, będziemy w stanie bardziej efektywnie konkurować w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz zdobywać nowe rynki. Wspólnie z kierownictwem FERRO opracowaliśmy już wstępny plan określający sposób integracji obu podmiotów i pozwalający w najbardziej efektywny sposób wykorzystać mocne strony obu firm” – powiedział Petr Schreier, Dyrektor Generalny NOVASERVIS.


[1] Wg kursu średniego NBP w dniu zawarcia umowy, czyli 28 marca 2011 roku

NOVASERVIS – najważniejsze informacje

NOVASERVIS jest czeską spółką działającą na rynku armatury sanitarnej i instalacyjnej. Od 2006 r. właścicielem NOVASERVIS był fundusz KBC Private Equity.

NOVASERVIS działa przede wszystkim na rynkach w Czechach i Słowacji, gdzie zajmuje pozycję jednego z czołowych producentów armatury sanitarnej. W Czechach NOVASERVIS jest liderem rynku pod względem wielkości sprzedaży baterii (udział w rynku na poziomie 43% w 2009 r.). NOVASERVIS planuje dalszą ekspansję w Europie Środkowo-Wschodniej.

Trzy podstawowe grupy wyrobów oferowane przez NOVASERVIS to: baterie, akcesoria łazienkowe (np. deski sedesowe, uchwyty, poręcze, mocowania, wieszaki, pudełka i pojemniki) oraz akcesoria do instalacji armatury łazienkowej (np. zawory i węże). NOVASERVIS pozycjonuje swoje najważniejsze marki wyrobów, w tym La Torre, Metalia, Nobless i Novatorre, w średnim i wyższym segmencie rynku.

W 2010 r. spółka NOVASERVIS wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 674 mln koron (102 mln złotych) oraz zysk EBITDA na poziomie 157,4 mln koron (25,5 mln złotych).


Grupa FERRO – najważniejsze informacje

Grupa jest jednym z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów branży instalacji sanitarnych i grzewczych. Spółka zajmuje czołową pozycję na rynku sprzedaży zaworów oraz jest drugim rynkowym graczem w branży sprzedaży baterii, z udziałem w rynku wynoszącym w 2009 roku 15,45%*.

Przedmiotem działalności Grupy jest produkcja i sprzedaż armatury sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej pod własnymi markami (Ferro, Weberman) oraz pod markami klientów Grupy. FERRO jest również przedstawicielem na rynku polskim znanych włoskich producentów Caleffi i Cimm.

Grupa działa na rynku polskim oraz prowadzi sprzedaż na rynkach zagranicznych, m.in. rumuńskim, ukraińskim, francuskim, bułgarskim, słowackim i rosyjskim. W 2010 roku udział sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem wyniósł 15,2%. Sprzedaż krajowa prowadzona jest poprzez sieć dystrybutorów do krajowych hurtowni, sieci hurtowni, a także sieci marketów budowlanych.

Produkcja Grupy realizowana jest głównie w Chinach, poprzez spółkę Yuhuan AMG Just Valve Co Ltd., w której Ferro SA posiada 50% udziałów, oraz dodatkowo przez innych producentów w Chinach, Turcji, oraz Polsce. W Skawinie, gdzie mieści się siedziba Grupy, znajduje się centrum magazynowe i logistyczne.

W 2010 r. Grupa FERRO wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 165,6 mln złotych oraz zysk netto na poziomie 10,2 mln złotych.

Od 14 kwietnia 2010 roku Grupa Ferro jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o Grupie FERRO na www.ferro.pl