Status przedsiębiorstwa AEO dla FERRO

22 lutego, 2011

22 lutego, w siedzibie FERRO S.A. w Skawinie, miała miejsce miła uroczystość wręczenia firmie certyfikatu AEO. Andrzej Nowak Dyrektor Krakowskiej Izby Celnej przekazał dokument na ręce Anety Raczek Prezes Zarządu FERRO S.A. w obecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy – Andrzeja Hołója, a także znakomitych gości – Adama Najdera Burmistrza Miasta i Gminy Skawina i Zbigniewa Putaja Sekretarza Loży Małopolskiej BCC.

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa AEO ma ogromne znaczenie dla firm eksportujących, zwłaszcza do krajów spoza Unii Europejskiej. Posiadając ten certyfikat przedsiębiorca, w zakresie kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony, podlega mniejszej niż w przypadku innych podmiotów liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów, a w przypadku wytypowania jego przesyłki do sprawdzenia, kontrola taka przeprowadzana jest w sposób priorytetowy.

Certyfikat AEO otrzymują przedsiębiorcy wiarygodni i wypłacalni, których organizacja, infrastruktura i stosowane zabezpieczenia systemów informatycznych oraz miejsc składowania towarów, czy środków transportu, zapewniają bezpieczeństwo miejsc i towarów oraz chronią przed nieuprawnionym dostępem. Status AEO pozwala na korzystanie z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

FERRO S.A. – od 2010 roku spółka giełdowa, należąca do grona liderów sprzedaży armatury i urządzeń techniki grzewczej na rynku polskim, jest również jednym z najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw w Województwie Małopolskim, pierwszym z branży i dwudziestym drugim, które otrzymuje certyfikat AEO na jego terenie.