Formularz Zgłaszania
Naruszeń Prawa

Zgłaszając nieprawidłowość poprzez formularz mogą Państwo zachować poufność i anonimowość. Podanie Państwa danych osobowych nie jest wymagane. Jeżeli w formularzu zdecydują się Państwo wskazać swoje dane osobowe lub dane osobowe osób, których dotyczy zgłoszenie będą one przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie zgłoszeń wewnętrznych.