Informacja o podjęciu przez Zarząd KDPW uchwały w sprawie rejestracji obligacji na okaziciela serii A w KDPW

10 czerwca, 2011