Informacja dodatkowa o realizacji porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 7 października 2014 r.

8 października, 2014