Informacja o całkowitych kosztach emisji akcji serii D i F, emisji i odkupienia obligacji serii A oraz transakcji przejęcia NOVASERVIS a.s.

15 czerwca, 2011