Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu giełdowego

20 kwietnia, 2011