Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji zwykłych na okaziciela serii E do obrotu giełdowego

9 czerwca, 2014