Informacja o niestosowaniu zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

1 września, 2014