Informacja o pełnieniu zadania Animatora Rynku na rynku Catalyst dla obligacji na okaziciela serii A

3 sierpnia, 2011