Informacja o prowadzonych negocjacjach ze spółką Alphabeta 5 International S.a r.l. – przekazanie opóźnionej informacji poufnej.

4 lutego, 2016