Informacja o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spólce

24 lutego, 2017