Informacja o rezygnacji Wiceprezesa Zarządu Spółki oraz zmiana liczby członków Zarządu Spółki

6 grudnia, 2017