Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

27 września, 2012