Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

11 października, 2012