Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

12 października, 2012