Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

22 listopada, 2012