Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

28 listopada, 2012