Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

29 listopada, 2012