Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

21 grudnia, 2012