Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

3 kwietnia, 2013