Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

27 maja, 2013