Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

28 maja, 2013