Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

3 czerwca, 2013