Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

26 czerwca, 2013